Novinka Efekt lupa
  • 1 z 2
 

Čistící a dezinfekční přípravek pro vířivky a perličkové vany H2O SPA CLEANER

Neohodnoceno
 

Čistící a dezinfekční prostředek pro vířivky a perličkové vany H2O SPA CLEANER je revoluční koncentrovaný, intenzivně čistící nepěnivý prostředek určený zejména pro čištění vířivkových a perličkových van, v provozech jak BALNEO a lázeňských, tak i pro čištění stěn a přepadových žlábků WELLNESS vířivek. 

od 399 Kč / ks
Značka SILCO Česká republika s.r.o.
Webová stránka značky h2o-cool.cz
Kategorie Bezchlorová dezinfekce
Záruka 2 roky
Zvolte variantu
26 bezchlorova dezinfekce cisteni vyrivky h2o spa cleaner 1l Kód produktu H2O11000100 Objem: 1l Skladem (96 ks) 399 Kč / ks
   
h2o spacleaner 5l Kód produktu H2O11000500 Objem: 5l Skladem (99 ks) 1.698 Kč / ks
   
 

ČISTÍCÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK PRO VÍŘIVKY A PERLIČKOVÉ VANY H2O SPA CLEANER 

Výborně odstraňuje nečistoty usazující se v cirkulačním potrubí. Na ošetřeném povrchu vytváří aktivní vrstvu polymeru. Přípravek je charakteristický silným a dlouhotrvajícím antibakteriálním, antivirovým a protiplísňovým účinkem.

Vlastnosti: Neobsahuje chlór ani žádné karcinogení látky. H2O SPA CLEANER je možné dávkovat přímo do vířivky před vypuštěním a přitom zaručí plnou účinnost.

Použití: vířivé, masážní a perličkové vany, pískové filtry, přepadové žlábky

Dávkování: 200 – 250 ml/ m3 ( 1000 l )  do znečištěné vody před jejím vypuštění.

Pro ideální vyčištění celého systému nechte zapnuty všechny vodní i vzduchové prvky cirkulovat minimálně 5 – 10 minut při pravidelném čištění, při čištění po delším čase 15-20 minut. Poté vylijte všechnu vodu, opláchněte stěny a následně můžete napouštět novou vodu.


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Symbol_GHS_05 

NEBEZPEČÍ

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H290 Může být korozivní pro kovy.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít.
P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+ P361+ P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338+ P310: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: méně než 5-15% neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5% amfoterní povrchově aktivní látky, kationtové povrchně aktivní látky. Hydroxid draselný, Propylheptanol ethoxylate. 

Datum expirace: 24 měsíců od data výroby

Datum výroby, obsah a číslo šarže: Uvedeno na obalu

MATERIÁL Keramika, Plast, Kov, Sanitární keramika, Akrylát, Smalt
PROSTOR SPA, Výřivky, Výřivé vany, Masážní vany, Perličkové vany
VYUŽITÍ Domácnosti, Wellness, Balneo, Bazény, Aquaparky, Sauny, Lázně
ZNEČIŠTĚNÍ Řasy, mechy, Plísně
ČISTÍCÍ PŘÍPRAVEK ČIŠTĚNÍ - ÚDRŽBA - DEZINFEKCE
POUŽITÍ PROFI A HOBBY
PROSTOR BAZÉN A WELLNESS

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:
 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.