Extra silný čistič fasády, betonu a kamene AquaCleaner C800-K

Kód: K11000100 K11000101 K11000500 Zvolte variantu
Neohodnoceno
581 Kč / ks 3.415 Kč / ks 2.759 Kč / ks od 581 Kč / ks
Skladem (100 ks) Skladem (100 ks) Skladem (99 ks) Zvolte variantu
Obal

Extra silný čisticí přípravek určený k odstraňování biologických nečistot jako jsou řasy a mechy. Slouží k snadnému a rychlému čištění fasád, betonu, kamene a cihel.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Extra silný čistič fasády, betonu a kamene AquaCleaner C800-K

AquaCleaner C800-K je extra silný čisticí přípravek ve formě vysoce účinného koncentrátu určený k odstraňování biologických nečistot (plíseň, řasy, sinice, mechy, houby). Přípravek slouží k snadnému a rychlému čištění porézních, obtížně omyvatelných povrchů jako jsou vnější a vnitřní fasády, beton, přírodní i umělý kámen, cihly atd. Nezpůsobuje povrchovou degradaci materiálu ani barev. Lze také použít jako prevence proti vzniku biologických nečistot.

AquaCleaner C800-K je vhodný pro profesionální stavební nebo realizační firmy.

  • Ultra silný koncentrát
  • Dokonale odstraňuje i nejodolnější biologické nečistoty
  • Univerzální použití na většinu minerálních povrchů
  • Oproti běžným intenzivním čističům nepoškozuje povrch
  • Neobsahuje chlór
  • Intenzivní čistič před aplikací nano ochrany

Osobní ochranné prostředky
Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

Příprava před aplikací
Před aplikací doporučujeme odstranit z ošetřovaného povrchu volné nečistoty (tím výrazně snížíme spotřebu prostředku). Aplikaci provádějte na mírně vlhký povrch a při teplotě od 15 do 30 °C. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené od slunečního záření a dalších zdrojů tepla. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

!!! POZOR !!! Chraňte trávníky a rostliny před zbytky AC800! Hrozí jejich poničení! !!! POZOR !!!

Způsob aplikace
AquaCleaner C800-K ředíme vodou ve vhodném poměru dle intenzity znečištění. Použití teplé vody výrazně zvyšuje účinnost přípravku. Přípravek nanášejte rovnoměrně a v dostatečném množství dle savosti povrchu. Přípravek lze nanášet natíráním, válečkováním, za pomoci ručního rozprašovače nebo strojově. Naneste přípravek na znečištěný materiál a nechte 20 - 120 minut působit ( nechte působit, dle stupně znečištění). Následně plochu omyjte, ideálně tlakem vody. V případě potřeby postup opakujte. Pro vytvoření prevence proti zamezení růstu mechů a řas ředíme v poměru 1:10 s vodou. Aplikujte rovnoměrně a v dostatečném množství dle savosti povrchu. Takto ošetřený povrch již neodstraňujte!

Ředění podle úrovně znečištění
Dávkování Běžné Střední Vysoké
1:20 1:10 1:5
na 1 litr hotového roztoku 48 ml 91 ml 167 ml


Následná ochrana povrchu s přípravky Nano4you

Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

Nano aplikace pro následné použití:

NanoMinerál  – nano impregnace kamene a fasády
NanoMinerál+  – nano impregnace betonu a dlažby
NanoMinerál PREMIUM  – extrémně odolná nano impregnace
NanoGlass HOME  – nano impregnace skla, keramiky a polykarbonátu
NanoPaint HOME  – nano impregnace plastu a lakovaných dílů
NanoMetal – nano impregnace kovů

Skladování
Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008 

Symbol_GHS_05


NEBEZPEČÍ
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P260 Nevdechujte plyn/mlhu/páry/aerosoly. P264 Po manipulaci důkladně omyjte kůži vodou. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353  PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje kvarterní amoniové sloučeniny, benzyl-C12-C18 alkyldimethylchlorid

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Čističe
Záruka: 2 roky
MATERIÁL: Keramika, Pískovec, Přírodní kámen, Umělý kámen, Vápenec, Kvarcit, Břidlice, Láva, Rula, Žula, Mramor, Křemen, Čedič, Opuka, Porfyr, Teraso, Travertin, Beton, Kov, Plexisklo, Lícové zdivo, Obkladové pásky, Cihly, Akrylátová omítka, Silikonová omítka, Silikátová omítka, Sanitární keramika, Kamenné pásky, Kamenný koberec, Keramika Fiandre, Slate lite, Marglow, Lávový kámen, Pálené tašky, Betonová krytina
OBJEKT: Dům, Zahrada, Hotel, Penzion, Lázně, Sanatorium, Bar, Hospoda, Jídelna, Vinárna, Restourace, Kavárna, Cukrárna, Rychlé občerstvení, Pizzerie, Sport centrum, Bazény, Aquaparky
ODVĚTVÍ : Stavebnictví, Ubytování, Domácnost, Relaxační centrum, Sportovní centrum, Kamenictví, Pokladačství , Obkladačství, Zahradnictví, Zednické práce, Skladovací haly, Reality, Úklidové práce, Stavebniny, Gastro
PROSTOR: Byt, Koupelna, Toaleta, Kuchyň, Jídelna, Střecha, Komín, Fasáda, Terasa, Chodník, Bazén, Sklad
ZNEČIŠTĚNÍ: Řasy, mechy
ČISTÍCÍ PŘÍPRAVEK: ČIŠTĚNÍ - ÚDRŽBA
POUŽITÍ: PROFI
pH: 6
PROSTOR: EXTERIÉR

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: