Extra silný odstraňovač mastnoty nepěnivý AquaCleaner C206-K

Kód: K5000100 K5000101 K5000500 Zvolte variantu
Neohodnoceno
296 Kč / ks 1.745 Kč / ks 1.410 Kč / ks od 296 Kč / ks
Skladem (100 ks) Skladem (100 ks) Skladem (100 ks) Zvolte variantu
Obal

Extra silný, alkalický, čistící a odmašťovací nízko pěnící prostředek. Určen pro čištění fasád, omítek, betonu,  obkladů, opláštění, podlah, parkovišť a dalších povrchů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Extra silný odstraňovač mastnoty nepěnivý AquaCleaner C206-K

AquaCleaner C206-K je biologicky odbouratelný, alkalický, čistící a odmašťovací nízko pěnící prostředek, jehož pěnivost je potlačována odpěňovačem. Prostředek slouží k mytí a odmašťování povrchů znečištěných širokým spektrem mastných nečistot. Je vhodný pro účinné a jednoduché čištění fasád, omítek, betonu, opláštění, podlah, parkovišť a dalších povrchů, které podléhají silnému znečištění. V jednom kroku čistí a zároveň renovuje ošetřený materiál. Díky nízké pěnivosti je možné použití pro vysokotlaké čištění nebo použití v mycích strojích.

AquaCleaner C206-K je vhodný pro profesionální úklidové nebo realizační firmy.

  • Ultra silný koncentrát
  • Dokonale odstraňuje i nejodolnější nečistoty
  • Univerzální použití na většinu minerálních povrchů
  • Oproti běžným intenzivním čističům nepoškozuje povrch
  • Vhodný pro použití pro podlahové mycí stroje
  • Intenzivní čistič před aplikací nano ochrany
  • Nízká spotřeba přípravku od 30 ml/ 10 l vody

Osobní ochranné prostředky
Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

Příprava před aplikací
Aplikaci provádějte při teplotě od 15 do 30 °C. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené od slunečního záření a dalších zdrojů tepla. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Způsob aplikace
AquaCleaner C205-K ředíme vodou ve vhodném poměru dle intenzity znečištění. Použití teplé vody +60 °C výrazně zvyšuje účinnost přípravku. Nejlepších výsledků dosáhnete, nanesete-li přípravek postřikem a nechte 5-10 minut působit. Použitím kartáče nebo vysokého tlaku dokonale odstraníte i hluboké nečistoty. Po vyčištění důkladně opláchněte čistou vodou, nejlépe vysokým tlakem vody. V případě potřeby postup opakujte.

Ředění podle úrovně znečištění
Dávkování Běžné Střední Vysoké
1:30 1:10 1:5
na 1 litr hotového roztoku 32 ml 91 ml 168 ml


Následná ochrana povrchu s přípravky Nano4you
Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

Nano aplikace pro následné použití:

NanoMinerál  – nano impregnace kamene a fasády
NanoMinerál+  – nano impregnace betonu a dlažby
NanoMinerál PREMIUM  – extrémně odolná nano impregnace
NanoGlass HOME  – nano impregnace skla, keramiky a polykarbonátu
NanoPaint HOME  – nano impregnace plastu a lakovaných dílů
NanoMetal – nano impregnace kovů
Nano AntiSlip – protiskluzový nátěr

Skladování
Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008 

Symbol_GHS_05


NEBEZPEČÍ
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: hydroxid sodný; < 5% neiontové povrchově aktivní látky

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Čističe
Záruka: 2 roky
MATERIÁL: Sklo, Keramika, Lakovaný povrch, Plast, Pískovec, Přírodní kámen, Umělý kámen, Vápenec, Kvarcit, Břidlice, Láva, Rula, Žula, Mramor, Křemen, Čedič, Opuka, Porfyr, Teraso, Travertin, Beton, Kov, Porcelán, Nerez ocel, Hliník, Měď, Mosaz, Lícové zdivo, Obkladové pásky, Cement, Cihly, Akrylátová omítka, Silikonová omítka, Silikátová omítka, Corralit, Corian, Solidstone, Železo, Sanitární keramika, Onyx, Kamenné pásky, Kamenný koberec, Keramika Fiandre, Slate lite, Marglow, Lávový kámen, Betonová krytina, Plechová krytina, Střešní tašky
OBJEKT: Dům, Zahrada, Hotel, Penzion, Lázně, Sanatorium, Welness , Aquapark, Sauna, Spa, Fitness centrum, Bar, Hospoda, Jídelna, Vinárna, Restourace, Kavárna, Cukrárna, Rychlé občerstvení, Pizzerie, Sport centrum, Bazény, Nákupní pasáže, Nemocnice, Divadlo, Kino, Šatny, Ordinace, Solária
ODVĚTVÍ : Stavebnictví, Doprava, Ubytování, Úklidové, Veřejná správa, Zdravotnictví, Pohostictví, Zábavná centra, Sportovní centra, Relaxační centra, Kulturní zařízení, Nákupní centra, Kovovýroba, Svařovny, Strojírenský, Tiskárenský
PROSTOR: Byt, Koupelna, Toaleta, Kuchyň, Ložnice, Obývací pokoj, Jídelna, Střecha, Fasáda, Okno, Dveře, Zimní zahrada, Terasa, Kancelář, Bazén, Pasáž, Chodba, Vířivá vana, Sauna, Garážové stání
ZNEČIŠTĚNÍ: Mastnota, Saze, Vazelína, Konzervační oleje, Karbon, Vosky, Špína, prach, Otisky prstů
ČISTÍCÍ PŘÍPRAVEK: ČIŠTĚNÍ - ÚDRŽBA
POUŽITÍ : PROFI
pH: 10
PROSTOR: EXTERIÉR - INTERIÉR

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: