Extra silný odstraňovač minerálních usazenin AquaCleaner C304-K

Kód: K9000100 K9000101 K9000500 Zvolte variantu
Neohodnoceno
272 Kč / ks 1.603 Kč / ks 1.295 Kč / ks od 272 Kč / ks
Skladem (98 ks) Skladem (98 ks) Skladem (98 ks) Zvolte variantu
Obal

Extra silný a vysoce účinný čisticí přípravek určený k odstraňování zbytků stavebních nečistot jako jsou beton, malta, cementová spárovací hmota a cementové výkvěty

Detailní informace

Detailní popis produktu

Extra silný odstraňovač minerálních usazenin AquaCleaner C304-K

AquaCleaner C304-K je extra silný čisticí přípravek ve formě vysoce účinného koncentrátu určený k odstraňování minerálních a vápenatých usazenin. Odstraňuje zbytky stavebních materiálů jako jsou beton, malta, cementová spárovací hmota, cementové výkvěty, vodní kámen apod. Je vhodný pro čištění fasád, glazurovaných obkládacích dlaždic, umělého i přírodního kamene (sochy, zahradní dekorace, schody), betonových dílů (sloupy, dlažby, zdi) atd.

AquaCleaner C304-K je vhodný pro profesionální úklidové, stavební nebo realizační firmy.

  • Ultra silný koncentrát
  • Dokonale odstraňuje znečištění po stavebních pracích
  • Odstraňuje minerální nečistoty a výkvěty
  • Nízká spotřeba přípravku
  • Univerzální použití
  • Připravuje povrch pro aplikaci nano ochrany

Osobní ochranné prostředky
Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce. Provádíte-li aplikaci v interiéru, dbejte zejména na dobré větrání prostoru. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže není možné dodržet limity NPK-P, je nutné použít vhodné pomůcky pro ochranu dýchacího ústrojí.

Příprava před aplikací
Aplikaci provádějte při teplotě od 15 do 30 °C. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené od slunečního záření a dalších zdrojů tepla. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Příprava před aplikací
AquaCleaner C304-K ředíme vodou ve vhodném poměru dle intenzity znečištění. Použití teplé vody výrazně zvyšuje účinnost přípravku. Nejlepších výsledků dosáhnete, nanesete-li přípravek postřikem a nechte 5-10 minut působit. Použitím kartáče nebo vysokého tlaku dokonale odstraníte i hluboké nečistoty. V případě ruční aplikace doporučujeme použít aplikátor s pěnovou koncovkou. Po vyčištění důkladně opláchněte čistou vodou, nejlépe vysokým tlakem vody. V případě potřeby postup opakujte.

!!! POZOR !!! Při aplikaci se vyhněte kontaktu s kovy (nerez, ocel, hliník, mosaz, měď atd), hrozí jejich poškození! Přípravek také nepoužívejte na povrchy z vápence, mramoru nebo travertinu. Hrozí jejich poškození !!! POZOR !!!

Ředění podle úrovně znečištění
Dávkování Běžné Střední Vysoké
1:30 1:10 1:5
na 1 litr hotového roztoku 32 ml 91 ml 168 ml


Následná ochrana povrchu s přípravky Nano4you
Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

Nano aplikace pro následné použití:

NanoMinerál  – nano impregnace kamene a fasády
NanoMinerál+  – nano impregnace betonu a dlažby
NanoMinerál PREMIUM  – extrémně odolná nano impregnace
NanoGlass HOME  – nano impregnace skla, keramiky a polykarbonátu
NanoPaint HOME – nano impregnace plastu a lakovaných dílů
NanoCeratec   nano impregnace leštěného kamene a keramiky
Nano AntiSlip – protiskluzový nátěr

Skladování
Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.


 Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008 

Symbol_GHS_05

NEBEZPEČÍ H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: Kyselina chlorovodíková, < 5% neiontových povrchově aktivních látek

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Čističe
Záruka: 2 roky
MATERIÁL: Keramika, Pískovec, Přírodní kámen, Umělý kámen, Kvarcit, Břidlice, Láva, Rula, Žula, Křemen, Čedič, Opuka, Porfyr, Teraso, Beton, Porcelán, Lícové zdivo, Obkladové pásky, Cihly, Akrylátová omítka, Silikonová omítka, Silikátová omítka, Sanitární keramika, Kamenné pásky, Kamenný koberec, Keramika Fiandre, Slate lite, Marglow, Lávový kámen, Betonová krytina, Střešní tašky
OBJEKT: Dům, Zahrada, Hotel, Penzion, Lázně, Sanatorium, Welness , Aquapark, Sauna, Spa, Fitness centrum, Bar, Hospoda, Jídelna, Vinárna, Restourace, Kavárna, Cukrárna, Rychlé občerstvení, Pizzerie, Sport centrum, Bazény, Nákupní pasáže, Nemocnice, Divadlo, Kino, Šatny, Ordinace, Solária
ODVĚTVÍ : Stavebnictví, Doprava, Ubytování, Úklidové, Veřejná správa, Zdravotnictví, Pohostictví, Zábavná centra, Sportovní centra, Relaxační centra, Kulturní zařízení, Nákupní centra, Kovovýroba, Svařovny, Strojírenský, Tiskárenský
PROSTOR: Byt, Koupelna, Toaleta, Kuchyň, Ložnice, Obývací pokoj, Jídelna, Střecha, Fasáda, Okno, Dveře, Zimní zahrada, Terasa, Kancelář, Bazén, Pasáž, Chodba, Vířivá vana, Sauna, Garážové stání
ZNEČIŠTĚNÍ: Cementové výkvěty, Minerální nečistoty, Vazelína, Špína, prach
ČISTÍCÍ PŘÍPRAVEK: ČIŠTĚNÍ - ÚDRŽBA
POUŽITÍ : PROFI
pH: 1
PROSTOR: EXTERIÉR - INTERIÉR

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: