• 1 z 2
 

Čistič solárních panelů Solar BioClean

Neohodnoceno
 

Profesionální čistící přípravek vhodný pro čištění a údržbu fotovoltaických panelů. Dokonale odmašťuje a odstraňuje biologické nečistoty, minerální, rostlinná a živočišná maziva, konzervační oleje a další obtížně odstranitelné nečistoty.

od 407 Kč / ks
Značka ANKER technology s.r.o.
Webová stránka značky www.anker-technology.cz
Kategorie Čistící přípravky pro průmysl
Záruka 2 roky
Zvolte variantu
OBR 1l Solar BioClean Kód produktu K6000100 Balení: 1l Skladem (97 ks) 407 Kč / ks
   
OBR 5l Solar BioClean Kód produktu K6000500 Balení: 5l Skladem (100 ks) 1.831 Kč / ks
   
 

Čistič solárních panelů Solar Bioclean

Profesionální čistič fotovoltaických panelů - koncentrát

Čistič solárních panelů Solar BioClean  je profesionální čistící přípravek vhodný pro čištění a údržbu fotovoltaických panelů. Dokonale odmašťuje a odstraňuje biologické nečistoty, minerální, rostlinná a živočišná maziva, konzervační oleje a další obtížně odstranitelné nečistoty. Přípravek nezatěžuje životní prostředí, je biologicky odbouratelný a na vzduchu rozložitelný dle směrnice EU No. 648/2004.

Čistiš solárních panelů Solar BioClean je biologicky odbouratelný do 21 dnů.

Přípravek je určen pro domácí i profesionální použití.

  • Dokonale čistí a odmašťuje
  • Nezatěžuje životní prostředí
  • Je biologicky odbouratelný
  • Optimalizuje výkon fotovoltaických panelů
  • Nepoškozuje, žádné tipy materiálů

Čistič solárních panelů Solar BioClean snadno odstraňuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, konzervační oleje a vosky, zbytky hmyzu a další velmi odolné nečistoty. Je ideálním pomocníkem při přípravě povrchu na aplikaci nano ochrany. Přípravek lze aplikovat na sklo, hliník, keramiku, ocel a další lesklé neporézní povrchy. Je vhodný pro ruční i strojové mytí s minimální pěnivostí.

Ředění podle úrovně znečištění
Dávkování Běžné Střední Vysoké
1:300 1:100 1:50
na 1 litr hotového roztoku 3,322 ml 9,90 ml 19,60 ml


Po očištění povrchu čističem solárních panelů Solar BioClean doporučujeme aplikovat nano ochranu, která vytváří na materiálu ultra tenkou hydrofobní vrstvu. Nano vrstva chrání ošetřený povrch před následným usazováním mastných povlaků a nečistot a usnadňuje budoucí čištění.

NanoAplikace pro následné použití:

SolarEnergy - nano impregnace solárních panelů

Ekologické čištění za pomocí demineralizované vody??  NESMYSL!!!

Demineralizovaná voda je voda velmi vysoké čistoty a kvality, zbavená všech iontově rozpustných látek. Demineralizovaná voda se používá k ředění kapalin, kde je kladen velký důraz na nízkou elektrickou vodivost, která je zpravidla nižší než 0,1 μS×cm-1 . Velkým mýtem bývá informace, že voda dokáže povrch odmašťovat.

K řádnému odmaštění je nutné použít příslušný odmašťovač, samotná voda toto nedokáže!


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Symbol_GHS_07 Symbol_GHS_09

VAROVÁNÍ

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
P305+P351+P338 ŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařské ošetření.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje Limonene, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

MATERIÁL Sklo, Polykarbonát, Lakovaný povrch, Plast, Kov, Plexisklo, Nerez ocel, Hliník, Bronz, Měď, Mosaz, Železo, Tmel, Silikon
OBJEKT Dům, Zahrada, Solární parky
ODVĚTVÍ Stavebnictví, Úklidové, Veřejná správa, Kovovýroba, Strojírenský
PROSTOR Střecha, Fasáda, Pole
ZNEČIŠTĚNÍ Mastnota, Minerální nečistoty, Saze, Řasy, mechy, Vosky, Ptačí trus, Hmyzí trus, Špína, prach, Pyl
ČISTÍCÍ PŘÍPRAVEK ČIŠTĚNÍ - ÚDRŽBA
POUŽITÍ PROFI
pH 5
PROSTOR EXTERIÉR

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:
 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.