Neohodnoceno

Odstraňovač cementu AC304

Velmi účinně odstraňuje zbytky stavebních materiálů jako jsou beton, malta, sádra, zbytky cihel, vodní kámen apod. Je vhodný pro čištění fasád, glazurovaných obkládacích dlaždic, umělého i přírodního kamene (sochy, zahradní dekorace, schody), betonových dílů (sloupy, prvky dopravního značení, zdi) atd.

Kód: AC9000507
od 134 Kč / ks
Kategorie: Cleaners
Záruka: 2 roky
MATERIÁL: Keramika, Pískovec, Přírodní kámen, Umělý kámen, Kvarcit, Břidlice, Láva, Rula, Žula, Křemen, Čedič, Opuka, Porfyr, Teraso, Beton, Lícové zdivo, Obkladové pásky, Cihly, Akrylátová omítka, Silikonová omítka, Silikátová omítka, Sanitární keramika, Kamenné pásky, Kamenný koberec, Keramika Fiandre, Slate lite, Marglow, Lávový kámen, Pálené tašky, Betonová krytina
OBJEKT: Dům, Zahrada, Hotel, Penzion, Lázně, Sanatorium, Welness , Spa, Fitness centrum, Bar, Hospoda, Jídelna, Vinárna, Kavárna, Cukrárna, Rychlé občerstvení, Pizzerie, Sport centrum, Bazény, Aquaparky, Restaurace
ODVĚTVÍ : Stavebnictví, Ubytování, Domácnost, Relaxační centrum, Sportovní centrum, Kamenictví, Pokladačství , Obkladačství, Zahradnictví, Zednické práce, Skladovací haly, Reality, Úklidové práce, Stavebniny, Gastro
PROSTOR: Byt, Koupelna, Toaleta, Kuchyň, Jídelna, Střecha, Komín, Fasáda, Terasa, Chodník, Kancelář, Bazén, Vířivka, Šatna, Sklad, Pasáž, Chodba, Garážové stání, Vinný sklepy
ZNEČIŠTĚNÍ: Cementové výkvěty, Minerální nečistoty, Špína, prach
ČISTÍCÍ PŘÍPRAVEK: ČIŠTĚNÍ - ÚDRŽBA
POUŽITÍ: PROFI A HOBBY
pH: 1
PROSTOR: EXTERIÉR - INTERIÉR
Balení: 5l
Skladem (96 ks) | AC9000508
944 Kč / ks
Balení: 500 ml
Skladem (100 ks) | AC9000507
134 Kč / ks

ODSTRAŇOVAČ CEMENTU AC 304

Odstraňovač vápenatých a minerálních usazenin

Odstraňovač cementu AC304 je nehořlavý, netoxický, bezpečný čisticí přípravek určený k odstraňování minerálních a vápenatých usazenin z minerálních povrchů. Tento produkt je směsí vybraných detergentů a kyselin. Speciální aditiva urychlují čisticí proces. Přípravek dosahuje výborných výsledků, aniž by vyžadoval leštění a voskování ošetřeného povrchu.

Přípravek je vhodný pro použití v domácnostech i profesionálních provozech.

  • Dokonale odstraňuje i nejodolnější nečistoty
  • Univerzální použití na minerální povrchy
  • Oproti běžným intenzivním čističům nepoškozuje povrch
  • Připravuje povrch pro aplikaci nano ochrany
  • Vhodný pro přímé použití

Odstraňovač cementu AC304 velmi účinně odstraňuje zbytky stavebních materiálů jako jsou beton, malta, sádra, zbytky cihel, vodní kámen apod. Je vhodný pro čištění fasád, glazurovaných obkládacích dlaždic, umělého i přírodního kamene (sochy, zahradní dekorace, schody), betonových dílů (sloupy, prvky dopravního značení, zdi) atd.

Přípravek je připraven k přímému použití! Přípravek nepoužívejte na povrchy z vápence, mramoru nebo travertinu. Hrozí jejich poškození!

Po očištění povrchu odstraňovačem cementu AC304 doporučujeme aplikovat nano ochranu, která vytváří na materiálu ultra tenkou hydrofobní vrstvu. Nano vrstva chrání ošetřený povrch před následným usazováním mastných povlaků a nečistot a usnadňuje budoucí čištění.

NanoAplikace pro následné použití:

Impregnace skla, keramiky a polykarbonátu NanoGlass HOME – nano impregnace skla, polykarbonátu a keramiky

Impregnace plastu a lakovaných dílů NanoPaint HOME – nano impregnace plastů a laků

Impregnace kamene a fasády NanoMinerál – nano impregnace minerálních povrchů

Impregnace betonu a dlažby NanoMinerál+ – nano impregnace pro hloubkovou ochranu minerálních povrchů

Extrémně odolná impregnace kamene a fasády NanoMinerál PREMIUM – impregnační přípravek s vysokým obsahem nanočástic určeným na minerální povrchy

Protiskluzový nátěr Nano AntiSlip – protiskluzový nátěr


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Symbol_GHS_05 

NEBEZPEČÍ

H315 Dráždí kůži
H318 Způsobuje vážné poškození očí
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje: Kyselina chlorovodíková, < 5% neiontových povrchově aktivních látek

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: