Neohodnoceno

Bezchlórová dezinfekce vířivek H2O WHIRLPOOL

Bezchlórová dezinfekce vířivek H2O WHIRLPOOL je novodobý polymerový tekutý koncentrovaný přípravek pro dezinfekci a hygienické zabezpečení vody u všech druhů vířivek. Má silný a dlouhodobý účinek proti mikroorganismům a řasám.

 

Kód: H2O6000100
od 499 Kč / ks
Kategorie: H2O Cool
Záruka: 2 roky
13 bezchlorova dezinfekce vody pro vyrivky h2o whirlpool
Novinka
Objem: 1l
Skladem (100 ks) | H2O6000100
499 Kč / ks
Objem: 5l
Skladem (98 ks) | H2O6000500
2.239 Kč / ks

BEZCHLÓROVÁ DEZINFEKCE VÍŘIVEK H2O WHIRLPOOL

Vlastnosti:

Ošetřená voda je na pocit příjemná, není cítit po chlóru, nedráždí oči, kůži ani sliznici. Přípravek je vhodný pro alergiky, ekzematiky a astmatiky. Nepoškozuje žádné materiály, nezpůsobuje korozi kovových částí vířivky. Má dlouhodobý dezinfekční efekt v porovnání s jinými úpravami vody a je ph neutrální.

Návod k použití:

Upravte pH vody na úroveň 7,0. Dávku 100 ml / 1 m³ ( 1 000l) aplikujte přímo do vody každých 7 dní.

Bezchlórovou dezinfekci vířivek H2O WHIRLPOOL dávkujte při zapnuté cirkulaci, tím dojde k dokonalému zamíchání přípravku do celého objemu vody.  Ošetření provádějte bez přítomnosti osob ve vířivce. Koupat se můžete po 30 minutách. Nepříznivé vedlejší účinky nejsou známy.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 


 

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky

Datum expirace: 24 měsíců od data výroby

Datum výroby, obsah a číslo šarže: Uvedeno na obalu

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: