Neohodnoceno

Extra silný čistící a dezinfekční prostředek - pěnivý - disiCLEAN SURFACE foaming

Extra silný čistící a dezinfekční prostředek - pěnivý - disiCLEAN SURFACE foaming je určený pro dezinfekci a čištění ploch, předmětů a nástrojů . Prostředek se vyznačuje dobrou odmašťovací schopností. Při nízkých koncentracích pracovního roztoku není nutný následný oplach vodou. Prostředek vyniká širokým spektrem účinku - baktericidním, virucidním, fungicidním a protikvasinkovým.

Kód: H2O19000100
od 230 Kč / ks
Kategorie: H2O Cool
Záruka: 2 roky
Objem: 25l
Výroba na zakázku (10 ks) | H2O19002500
4.666 Kč / ks
Objem: 1l
Skladem (100 ks) | H2O19000100
230 Kč / ks
Objem: 10l
Skladem (100 ks) | H2O19001000
1.966 Kč / ks

EXTRA SILNÝ ČISTÍCÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK - PĚNIVÝ - DISI CLEAN SURFACE FOAMING

Čistící a dezinfekční prostředek určený  k ručnímu mytí ( Mopování)

Vlastnosti:  Přípravek je  nehořlavý, nepoškozuje ošetřované materiály, neobsahuje chlór, alkoholy, aldehydy ani fenoly. Nemá vedlejší účinky.

Účinky:  Baktericidní, Virucidní, Fungicidní, Protikvasinkové

Použití:  všechny typy podlah a povrchů (umakart,smaltované povrchy,keramika, přírodní a umělé

kameny, nerez, hliník).

Dávkování: Běžné dávkování 30-60 ml/10 l vody,

Při vysokém znečištění 60-120ml/10 l vody.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Účinná látka:  Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid 0,175 g/100 g

 


  

VAROVÁNÍ

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: 5-15% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky; 2,4- dimethyl-3-cyclohexene carboxaldehyde; tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes

Datum expirace: 24 měsíců od data výroby 

Datum výroby, obsah a číslo šarže: Uvedeno na obalu

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: