1 hodnocení

Polymerová dezinfekce praček, sušiček a myček nádobí disiCLEAN WASHER

Polymerová dezinfekce praček, sušiček a myček nádobí disiCLEAN WASHER je tekutý bezchlórový dezinfekční prostředek k okamžitému použití pro rychlou dezinfekci praček, prádla v domácnostech, školství, hoteliérství, zdravotnictví, sportovní a outdórové oblečení, neoprénů a dalších. 

Kód: H2O17000050
od 105 Kč / ks
Kategorie: H2O Cool
Záruka: 3 roky
Objem: 25l
Výroba na zakázku (10 ks) | H2O17002500
3.192 Kč / ks
Objem: 5l
Výroba na zakázku (10 ks) | H2O17000500
638 Kč / ks
Objem: 500 ml
Skladem (100 ks) | H2O17000050
105 Kč / ks

POLYMEROVÁ DEZINFEKCE PRAČEK, SUŠIČEK A MYČEK NÁDOBÍ DISICLEAN WASHER

Tento výrobek se vyznačuje silným a dlouhotrvajícím antivirovým, antibakteriálním a protiplísňovým účinkem bez negativních vlivů na jakékoli ošetřované materiály (sklo, dřevo, kovy, plast, papír, textilie, guma…). Výborně odstraňuje pachy a bakterie i při praní ve studené vodě. Produkt je možné použít pro ruční praní.

Vlastnosti: Přípravek je nehořlavý, není klasifikován jako nebezpečný, nepoškozuje žádné materiály, nezpůsobuje korozi. Neobsahuje chlór, alkohol, aldehyd, fenol, líh, formaldehyd, těžké kovy a nemá žádné vedlejší účinky.

Návod na použití a dávkování:

Dezinfekce pračky: Při prvním dezinfikování nejdřív vystříkejte vnitřní část pračky, zásobník na prací prášky a všechny dostupné místa disiCLEAN WASHERem a necháme působit 30 minut. Potom nalijeme 500 ml disiCLEAN WASHERu do zásobníku na prádlo a pustíme pračku naprázdno. Pokud byla pračka silně znečištěná může se po první aplikaci uvolnit pouze část biologických nánosů. V tomto případě zápach z pračky může zesílit, proces je potřeba opakovat. Následně je vhodné preventivně přidávat do každého třetího praní 200 ml disiCLEAN WASHERu.

Praní oděvů, textílií a neoprénů: Pro odstranění těžko odstranitelných zápachů ( např.: potahy, dětské autosedačky, pracovní oděvy, tašky a další) postupujeme následovně. Čištěný podklad nejdříve nastříkáme disiCLEAN WASHERem a necháme působit 30 minut. Při hrubých a velmi pórovitých materiálech jako neoprén pěnové podložky a další přidáme 20 ml disiCLEAN WASHERu / 1 litr vody, namočímea necháme působit 60 minut. Potom ručně vypereme s přidáním 20 ml disiCLEAN WASHERu / 1 litr vody,  nebo v pračce s přidáním 200 ml disiCLEAN WASHERu do zásobníku pračky na předpírku a pereme běžným způsobem s pracími prostředky. Při pravidelně praných materiálech pereme bez předchozího nastříkání  nebo namáčení. disiCLEAN WASHER nijak nepoškozuje žádné materiály, nenarušuje barvu ani kvalitu materiálu.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.


Bezpečnost a první pomoc:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci
Obsahuje: méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky

Uchovávejte v originálních obalech při teplotě 5 - 25°C. Skladovat na suchém a chladném místě. Zákaz opětovného použití obalu. Nemíchat s jinými dezinfekčními přípravky. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím. Přípravek používat jen k určenému účelu. Likvidujte jako nebezpečný odpad.

Účinná látka: Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,10 g/100 g

Datum expirace: 36 měsíců od data výroby

Datum výroby, obsah a číslo šarže: Uvedeno na obalu

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: