1 hodnocení

Polymerová dezinfekce pro toalety a koupelny disiCLEAN WC

Polymerová dezinfekce pro toalety a koupelny disiCLEAN WC je tekutý bezchlorový dezinfekční prostředek určený k okamžitému použití pro rychlou dezinfekci WC, koupelny, sanitárních ploch a těžko přístupných míst postřikem. Napr.: záchodová mísa a sedátko, pisoár, vana, prostory pod toaletou a vanou, odpadkový koš, sprchový kout a další. 

Kód: H2O15000050
od 116 Kč / ks
Kategorie: H2O Cool
Záruka: 3 roky
Objem: 25l
Výroba na zakázku (10 ks) | H2O15002500
3.122 Kč / ks
Objem: 5l
Výroba na zakázku (10 ks) | H2O15000500
707 Kč / ks
Objem: 500 ml
Skladem (97 ks) | H2O15000050
116 Kč / ks

POLYMEROVÁ DEZINFEKCE PRO TOALETY A KOUPELNY DISICLEAN WC

Produkt byl speciálně vyvinutý pro dokonalou dezinfekci biologicky znečištěných povrchů, zastavení kvasinkového procesu – odstranění zápachu a likvidace plísní. Podle stupně znečištění je účinek až po dobu 30 dní. Tato bezchlorová polymerová dezinfekce nemá žádné negativní účinky na jakýkoli ošetřovaný materiál . (sklo, dřevo, kovy, plast, papír, textilie, guma…).

Vlastnosti: Přípravek je nehořlavý, biologicky odbouratelný, není klasifikován jako nebezpečný, nepoškozuje žádné materiály, nezpůsobuje korozi. Neobsahuje chlór, alkohol, aldehyd, fenol, líh, formaldehyd, těžké kovy a nemá žádné vedlejší účinky.

Návod na použití: Nastříkejte na ošetřovanou plochu a nechejte 15 minut působit. Ošetřením vznikne na povrchu polymerová vrstva, která dlouhodobě chrání proti mikroorganismům, zápachu a tvoření plísní. Povrch můžete, ale nemusíte po 15 minutách opláchnout vodou. Prostředek se již neředí.

Účinky: Eliminuje široké spektrum mikroorganismů, má baktericidní ( včetně TBC, Legionella), virucidní ( včetně H1N1, Poliovirus, Adenovirus, virus BVDV, Vakcine virus)), mykobaktericidní, fungicidní a algicidní účinky. Velmi účinně odstraňuje pachy. Čas potřebný pro biocidní účinek 15 minut a nebo do zaschnutí, pro virucidní a mykobaktericidní 60 minut.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.


Bezpečnost a první pomoc:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci. 
Obsahuje: méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky

Uchovávejte v originálních obalech při teplotě 5 - 25°C. Skladovat na suchém a chladném místě. Zákaz opětovného použití obalu. Nemíchat s jinými dezinfekčními přípravky. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím. Přípravek používat jen k určenému účelu. Likvidujte jako nebezpečný odpad.

Účinná látka: Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,05 g/100 g

Datum expirace: 36 měsíců od data výroby

Datum výroby, obsah a číslo šarže: Uvedeno na obalu

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: