Neohodnoceno

Polymerová dezinfekce veterinárních prostorů disiCLEAN PETS

Polymerová dezinfekce veterinárních prostorů disiCLEAN PETS je tekutý bezchlorový prostředek určený k okamžitému použití na dezinfekci všech ploch, předmětů a povrchů ve veterinárních ambulancích a veřejných prostorech, útulcích a domácnostech.

 

Kód: H2O14000050
od 209 Kč / ks
Kategorie: H2O Cool
Záruka: 3 roky
Objem: 25l
Výroba na zakázku (10 ks) | H2O14002500
7.933 Kč / ks
Objem: 5l
Výroba na zakázku (10 ks) | H2O14000500
1.588 Kč / ks
Objem: 500 ml
Skladem (100 ks) | H2O14000050
209 Kč / ks

POLYMEROVÁ DEZINFEKCE VETERINÁRNÍCH PROSTORŮ DISICLEAN PETS

Kromě profesionálního použití pro účely veterinárních ambulancí, klinik a chovatelských stanic se používá i k dezinfekci zvířecích toalet, stájí, příbytků, kotců, budek, boxů, podstýlek, pelechů, klecí, polštářů, matrací, terárií, akvárií, chovatelských pomůcek ( napáječky, hřebeny, hračky a další) a míst, kde se zvířata vyskytují. Je charakteristický silným a dlouhotrvajícím antibakteriálním, antivirovým a protiplísňovým účinkem bez jakéhokoli negativního vlivu na ošetřované materiály (sklo, dřevo, kovy, plast, papír, textilie, gumu).

Vlastnosti: Přípravek je nehořlavý, biologicky odbouratelný, není klasifikován jako nebezpečný, nepoškozuje žádné materiály, nezpůsobuje korozi. Neobsahuje chlór, alkohol, aldehyd, fenol, líh, formaldehyd, těžké kovy a nemá žádné vedlejší účinky na jakýkoli ošetřovaný materiál. Je šetrný k životnímu prostředí, člověku, zvířatům a rostlinám.

Dokonale dezinfikuje, likviduje plísně kvasinky a odstraňuje zápach organického původu.

Návod na použití: Nastříkejte na ošetřovanou plochu a nechejte působit. Ošetřením vznikne na povrchu polymerová vrstva, která dlouhodobě chrání proti mikroorganismům a venkovním vlivů. Povrch bezprostředně po ošetření neomývejte. Prostředek se již neředí.

Účinky: Eliminuje široké spektrum mikroorganismů, má baktericidní ( včetně TBC, Legionella, Parvovirus, MRSA, Staphylococcus aureus), virucidní ( včetně H1N1, H5N1, Poliovirus, Adenovirus, virus BVDV, Vakcine virus)), mykobaktericidní, fungicidní a algicidní účinky. Velmi účinně odstraňuje pachy. Čas potřebný pro biocidní účinek 15 minut a nebo do zaschnutí, pro virucidní a mykobaktericidní 60 minut.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.


Bezpečnost a první pomoc:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: parfémy; desinfekční prostředky

Uchovávejte v originálních obalech při teplotě 5 - 25°C. Skladovat na suchém a chladném místě. Zákaz opětovného použití obalu. Nemíchat s jinými dezinfekčními přípravky. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím. Přípravek používat jen k určenému účelu. Likvidujte jako nebezpečný odpad.

Účinná látka: Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,025 g/100 g

Datum expirace: 36 měsíců od data výroby

Datum výroby, obsah a číslo šarže: uvedeno na obalu

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: