• 1 z 3
 

Protiskuzový nátěr Nano AntiSlip

Neohodnoceno
 

Protiskluzový nátěr  Nano AntiSlip je transparentní impregnační nátěr na bázi nano částic vhodný k ošetření všech kluzkých keramických a minerálních povrchů, jako jsou keramické dlažby, glazurované povrchy, přírodní i umělý kámen apod. Brání uklouznutí na mokrém povrchu.

od 1.002 Kč / ks
Značka ANKER technology s.r.o.
Webová stránka značky www.anker-technology.cz
Kategorie Dům, byt, zahrada
Záruka 2 roky
Zvolte variantu
OBR 1l Nano AntiSlip Kód produktu NY8000100 Balení: 1l Skladem (96 ks) 1.002 Kč / ks
   
OBR 5l Nano AntiSlip Kód produktu NY8000500 Balení: 5l Skladem (100 ks) 4.506 Kč / ks
   
 

Protiskluzový nátěr nano antislip

Vodní nano přípravek s protiskluzovou funkcí na keramické povrchy

Protiskluzový nátěr Nano AntiSlip je transparentní impregnační nátěr na bázi nano částic vhodný k ošetření všech kluzkých keramických a minerálních povrchů, jako jsou keramické dlažby, glazurované povrchy, přírodní i umělý kámen apod. Brání uklouznutí na mokrém povrchu. Aplikace přípravku Nano AntiSlip Keramika vytváří na ošetřeném povrchu souvislou mikroporézní vrstvu, která dlažbu zdrsní, aniž by došlo k jejímu poškození. Mikroporézní vrstva zvyšuje tření a zastává funkci speciálních protiskluzových dlažeb. Nátěr lze aplikovat jak na nový, tak již používaný materiál. Po 60 min. od aplikace je povrch připraven k běžnému užívání.

Přípravek byl vyvinut pro použití v domácnostech i ve veřejných prostorách a profesionálních provozech.

  • Ošetřený povrch si zachovává stávající vzhled bez lesklého nebo matného efektu
  • Ochranná vrstva zvyšuje tření a zastává funkci speciálních protiskluzových dlažeb
  • Hodnota protiskluznosti R10
  • Nátěr lze aplikovat jak na nový, tak již používaný materiál
  • Cenově dostupné řešení  

Hlavní oblastí použití jsou prostory s podlahami z minerálních materiálů, kde hrozí riziko uklouznutí, jako jsou akvaparky, wellness centra, hotely, koupelny, toalety, šatny, školy, kuchyně, prostory ve zdravotnických zařízeních, provozovny v potravinářském průmyslu, veřejné budovy apod. Dále pak chodníky, pěší zóny, stanice MHD, nástupiště, vstupní a provozní haly atd. Další specifickou oblastí použití jsou průmyslové provozy s podlahami znečištěnými oleji a jinými kluzkými kapalinami.

Pro odstranění nečistot doporučujeme tyto vysoce účinné čističe z řady ANKER CLEANERS:

Extra silný, univerzální čistič pro každodenní použití AC50-K- extra silný, univerzální čistič pro každodenní použití - koncentrát

Odstraňovač mastnoty AC230 – čisticí a odmašťovací přípravek pro většinu povrchů

AquaCleaner B230-K – extra silný čisticí a odmašťovací přípravek vhodný pro většinu povrchů - koncentrát

Extra silný, vysoce pěnící čistič a odstraňovač mastnoty pro profesionální použití AC205-K - extra silný vysoce pěnící čistič a odstraňovač mastnoty pro profesionální použití - koncentrát

Extra silný, nízko pěnící čistič a odstraňovač mastnoty pro profesionální použití AC206-K - extra silný nízko pěnící čistič a odstraňovač mastnoty pro profesionální použití - koncentrát

Čistič protiskluzové dlažby AC301 – čistič pro protiskluzové dlažby a kámen

Odstraňovač cementu AC304 – čistič vápenatých a minerálních usazenin

Extra silný odstraňovač cementu AC304-K - extra silný odstraňovač vápenatých a minerálních usazenin - koncentrát


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Symbol_GHS_05 

NEBEZPEČÍ

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P310 Okamžitě volejte lékaře
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje: kyselina hexafluorokřemičitá

APLIKACE II. Ochrana, Nanoimpregnace, Impregnace, Prevence
MATERIÁL Přírodní kámen, Břidlice, Žula, Mramor, Keramická dlažba, Prostiskluzová dlažba
OBJEKT Dům, Zahrada, Lázně, Welness , Spa, Fitness centrum, Sport centrum, Bazény, Nákupní pasáže, Šatny, Garáž, Aquaparky, Sauny, Hotely, Penziony, Sanatoria, Sklad
ODVĚTVÍ Stavebnictví, Ubytování, Veřejná správa, Domácnost, Relaxační centrum, Sportovní centrum, Kamenictví, Pokladačství , Zednické práce, Skladovací haly, Reality, Úklidové práce, Stavebniny, Gastro, Strojírenský, Potravinářský
PROSTOR Byt, Koupelna, Toaleta, Kuchyň, Terasa, Chodník, Bazén, Pasáž, Chodba, Sauna
STAV Nový, Starý
NANO PŘÍPRAVEK PROTISKLUZOVÁ OCHRANA
POUŽITÍ PROFI A HOBBY
pH 1
PROSTOR EXTERIÉR - INTERIÉR

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:
 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.