NANO IMPREGNACE

OBR_nanotechnoplogy

Jako nanotechnologie se obecně označuje technický obor, který se zabývá tvorbou a využíváním technologií v měřítku řádově nanometrů (obvykle cca 1–100 µm), tzn. 10−9 m (miliardtiny metru), což je přibližně tisícina tloušťky lidského vlasu. Jedná se rovněž o studium možnosti manipulace s hmotou v atomárním a molekulárním měřítku, přičemž se uplatňují kvantově-mechanické jevy, které se diametrálně vymykají chápání světa v makroskopickém měřítku. Díky těmto jevům, které popisuje kvantová fyzika, se otevírají nové perspektivy v oblasti magnetických záznamových medií, ve výpočetní technice, elektronice, optice a dalších vědních oblastech.

Nanostruktury, tzn. oblast částic a struktur o rozměrech mezi 1 µm až 100 µm, považujeme za základní stavební jednotky nanomateriálů. Zkoumáním jejich vlastností se pak zabývá nanověda. Její hranice se však nedají zcela přesně vymezit. Zahrnuje oblasti fyziky pevných látek, chemie, inženýrství i molekulární biologie. Nanotechnologie bychom potom mohli definovat jako interdisciplinární a průřezové technologie, zabývající se praktickým využitím nových a neobvyklých vlastností nanomateriálů pro konstrukci nových struktur, materiálů a zařízení.

Jako jeden ze zakladatelů nanotechnologie (třebaže ještě nepoužil toho slova) je označován Richard Feynman, který základní myšlenky představil ve své slavné přednášce nazvané „Tam dole je spousta místa“ (There's Plenty of Room at the Bottom), již přednesl v roce 1959 na výroční schůzi Americké společnosti fyziků, pořádané na Caltechu.


Proč nano...?

V uplynulých dvaceti letech se zjistilo, že nanočástice mají celou řadu užitečných vlastností, než jen ty, které jsou dány jejich chemických složením. Tyto vlastnosti se mohou zásadně lišit od předpokládaného chemického nebo fyzikálního chování. Neustále se objevují nové. Jako u každé nové technologie se na počátku tuší, že by byla použitelná na velké množství aplikací, ale až čas ukáže, kde se opravdu vyplatí. V současnosti stojí v popředí zájmu o nanočástice jejich jedinečné hydrofobní vlastnosti, zlepšení mechanické odolnosti materiálů, na které jsou naneseny, a možnost úpravy polovodičů.


Způsoby výroby

Principiálně existují dva základní rozdílné způsoby výroby nanočástic. Prvním je dezintegrace chemické sloučeniny nebo přírodní suroviny. Příkladem může být čínský způsob výroby tuše. Tuhý blok sazí s lepidlem se tak dlouho třel v misce s vodou, až saze měly dostatečně malou velikost, aby se udržely ve vodě pomocí Braunova mikro pohybu. Druhý způsob spočívá ve tvorbě chemické sloučeniny o malé velikosti částic. Příkladem může být výroba pyroforického cer/železa pro kamínky zapalovačů. Organická sloučenina železa (například octan) se tepelně rozloží za vzniku mikročástic. (Kamínek do zapalovače jsou slisované mikročástice.)


Suroviny a materiály

Zatím největší komerční uplatnění jako nanočástice nacházejí oxidy: Oxid titaničitý, oxid zinečnatý, oxid hlinitý, oxid zirkoničitý, oxid křemičitý, oxid železitý, oxid železnatý. Pro jejich výrobu lze použít jak přírodní suroviny (minerály), tak chemicky získané sloučeniny. Přitom v obou případech navíc tyto částice mohou mít různou krystalickou strukturu. Na druhém místě v četnosti jsou potom některé kovy a uhlík v různých formách.


Komerční produkty

Pro komerční použití jsou k dispozici prášky samotné i aplikační suspenze z nich již připravené. Tyto suspenze bývají vodné, lihové, případně na bázi jiných organických rozpouštědel. I když jsou nanočástice v těchto suspenzích drženy Braunovým mikro pohybem, je nutné je stabilizovat, aby časem nedošlo k aglomeraci částic. Stabilizace se dosahuje vhodným emulgátorem a posunem pH. Většina současných komerčních produktů pracuje v mírně kyselé oblasti, protože je obvykle přidávána kyselina octová.


Vlastnosti 

Nanočástice s sebou nesou chemické i některé fyzikální vlastnosti výchozích surovin. Jsou-li připraveny desintegrací, mnohdy si zachovávají tvar krystalů (fraktálový princip), při získávání pomocí chemické přeměny nacházíme většinou tvar vloček. Tam, kde se používají barevné pigmenty, je známo, že čím menší rozměr mají částice pigmentu, tím lepší je kryvost. To u nanočástic platí jen do rozměru přibližně 40 µm. Tedy, směrem k jemnějším částicím po tuto hranici kryvost exponenciálně roste, při jejím překročení skokově mizí, film se stává transparentním. 

Pro získání adheze s podkladem nepotřebují nanočástice žádné pomocné lepidlo. Jsou na podkladu drženy pomocí disperzních a Van der Waalsových sil.

Většina nanočástic má jeden konec delší a pak se obvykle každý konec chová polárně. Tj. na jednom konci je kladný náboj, na opačném pak náboj záporný. U některých látek se může jednat o přechodný nestabilní stav, takže dochází k periodické tvorbě pólů. Tento náboj způsobuje orientaci částic vůči podkladu a adhezi pomocí coulombických sil. Tímto principem je zároveň určeno i chování vůči vnějším vlivům (může odpuzovat záporně nabité částice prachu nebo odpuzovat molekuly vody apod.). 

Nanesením nanočástic na povrch vytvoříte mikrofilm trvale nebo přechodně orientovaných částic, které fungují jako dělicí vrstva. Tato vrstva má mechanické a chemické vlastnosti použitého materiálu, ale současně přidává kluzné, odpudivé a antiadhezní vlastnosti!!! Usazování, resp. neusazování prachu na povrch pokrytý nanočásticemi lze značně zjednodušeně přirovnat ke snaze umístit na kolmou betonovou stěnu tenisák. Tenisák (prach) je tak velký, že se nemá kam vmáčknout. 


Oblasti použití

Využití nanotechnologií a nanomateriálů je velmi rozsáhlé. Již v současnosti nalézají uplatnění v mnoha oblastech běžného života, jako jsou elektronika (paměťová média, spintronika, bioelektronika, kvantová elektronika), zdravotnictví (cílená doprava léčiv), strojírenství (supertvrdé povrchy s nízkým třením, samočisticí nepoškrabatelné laky), chemický průmysl (nanotrubice, nanokompozity, selektivní katalýza, aerogely), elektrotechnický průmysl (vysokokapacitní záznamová média, fotomateriály, palivové články), optický průmysl (optické filtry, fotonické krystaly a fotonická vlákna, integrovaná optika), automobilový průmysl, kosmický průmysl (katalyzátory, odolné povrchy satelitů), vojenský průmysl (nanosenzory, konstrukční prvky raketoplánů), životní prostředí (biodegradace).

Pomocí nanočástic definované velikosti je možné docílit určitého optického efektu. Od silného krytí podkladu až po transparenci. To se využívá zejména u plnění polymerů nebo barev, protože spotřeba nanočástic je mnohem menší než klasických pigmentů. Navíc nanočástice přináší další uživatelské výhody.

Díky těmto nanočásticím lze dosáhnout odpudivosti pro vodu, pro prach, případně jiné látky. Této vlastnosti se využívá pro povrchovou úpravu skel, aby se nešpinila, nezamlžovala, nedržela na nich voda. Dalším příkladem pro povrchovou úpravu výrobků jsou karosérie automobilů, keramický průmysl, ochrana pochromovaných dílů. Film některých nanočástic dokáže výrazným způsobem snížit schopnost otěru a zvýšit mechanickou odolnost povrchu (využití v keramickém průmyslu, kdy se dlaždice s takto upraveným povrchem posouvají do vyšší třídy odolnosti, nebo se tímto způsobem zvyšuje odolnost plastových výrobků).

 
22
1476412214764
MATERIÁL

Stránka 1 z 1 - 38 položek celkem

   
 • OBR 0,05l NanoPure car Novinka Kód: NY24000005
  Skladem 99 ks

  Cockpitový čistič NanoPure CAR je vodní přípravek na bázi nanočástic, který v jednom kroku myje, čistí, regeneruje a zároveň impregnuje vnitřní i vnější plochy v dopravních prostředcích. Slouží k čištění a ošetření všech hladkých povrchů, jako jsou lakované kovové díly, skla, plasty apod.


  od 85 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 2 roky
 • OBR 1l NanoMineral premium Kód: NY3000100
  Skladem 100 ks

  Vodní nano přípravek pro extrémně silnou, hydrofobní povrchovou ochranu přírodního a umělého kamene, betonu, pálených a lícových cihel, fasádní omítky, štuky, střešní tašky atd.


  od 3.282 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 2 roky
 • OBR 0,25l NanoTextil premium Kód: NY18000025
  Skladem 2 ks

  NanoTextil PREMIUM je vhodný pro pro silnělší nano impregnaci kočárků, autosedaček, sedacích souprav, slunečníků, koberců, matrací, ložního prádla, outdoorového vybavení, batohů, stanů, kombinéz pro motocyklisty, lyžařského oblečení a dalších textilních povrchů.


  od 483 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 2 roky
 •  
 • OBR Nanopack4Car Paint 9H TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK Kód: NY0000016
  Skladem 99 ks

  NanoPaint  9H je určen pouze pro profesionální použití!

  Extrémně odolný impregnační set pro nové vozy Nanopack4Car Impregnation Paint 9H přináší vysokofunkční stupeň ochrany lakovaných a plastových dílů u dopravních prostředků. Aplikační set v sobě obsahuje přípravkek NanoPaintTM 9H, který obsahuje nanočástice SIO2 určený pro zvýšenou povrchovou ochranu auto laků s tvrdostí 9H.


  2.992 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 2 roky
 • OBR 50ml NanoPaint + 100ml NanoCleaner Tip Kód: NY12000005
  Skladem 97 ks

  Impregnace autolaku a plastových dílů NanoPaint CAR byl vyvinut pro ošetření nových i starých lakovaných a plastových dílů osobních i nákladních automobilů, motocyklů, jízdních kol, vozů MHD, lodí, letadel a dalších dopravních prostředků.


  od 237 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 2 roky
 • Impregnace autoskla a plexiskla NanoGlass CAR Tip Kód: NY11000005
  Skladem 87 ks

  Impregnace autoskla a plexiskla NanoGlass CAR je vhodný pro ošetření, jak nových tak starších automobilových skel, čelních štítů motocyklů, automobilových a motocyklových světel, plexi štítů motocyklových helem a dalších skleněných a polykarbonátových ploch.


  od 237 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 2 roky
 •  
 • OBR 1l NanoMineral plus Nejlevnější v ČR Kód: NY2000100
  Skladem 88 ks

  Vodní nano přípravek pro aplikaci na silně mechanicky zatěžované povrchy. Je vysoce vhodný pro ošetření vodorovných ploch jako jsou např. dlažby, příjezdové cesty apod.


  od 710 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 2 roky
 • OBR 1l NanoMineral Nejlevnější v ČR Kód: NY1000100
  Skladem 59 ks

  Vodní nano přípravek pro hydrofobní povrchovou ochranu přírodního a umělého kamene, betonu, pálených a lícových cihel, fasádní omítky, štuky, střešní tašky atd.


  od 531 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 2 roky
 • OBR 0,05l NanoCeratec Kód: NY7000005
  Skladem 100 ks

  Impregnace kamene a keramiky  NanoCeratec je vhodná pro ošetření leštěného přírodního i umělého kamene, sanitární keramiky, keramických obkladů i dlažeb, porcelánu atd.


  od 569 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 2 roky
 •  
 • OBR 50ml NanoMetal + 100ml NanoCleaner Tip Kód: LA120000
  Skladem 95 ks

  Impregnace kovů NanoMetal byla vyvinuta pro impregnaci kovů a kovových slitin jako jsou např. nerez ocel, černá ocel, měď, mosaz, hliník, zlato, stříbro nebo platina.


  od 31 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 2 roky
 • OBR 0,05l NanoSoft Kód: NY19000005
  Skladem 93 ks

  Impregnace kůže a koženky NanoSoft je revoluční přípravek s obsahem nanočástic, který v jednom kroku vyživuje a zároveň chrání kůži, koženku a jejich imitace. Přípravek vytváří na povrchu ultra tenkou nanovrstvu, která chrání povrch před vnějšími vlivy.


  od 168 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 2 roky
 • OBR 50ml NanoPaint + 100ml NanoCleaner Tip Kód: NY30000005
  Skladem 100 ks

  Impregnace plastu a lakovaných dílů NanoPaint HOME byl vyvinut pro ošetření garážových vrat, plastový nábytek, dveře, parapety, akrylátové vany a vaničky.


  od 237 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 2 roky
 •  
 • OBR 50ml NanoGlass + 100ml NanoCleaner Tip Kód: NY29000005
  Skladem 85 ks

  Impregnace skla, keramiky a polykarbonátu NanoGlass HOME je vhodný pro ošetření sprchových zástěn, luxfer (čirých, leptaných nebo pískovaných), zrcadel, akvárií, krbových skel, sklo-keramických a indukčních desek, polykarbonátových skel, sanitární keramiky, keramických obkladů a dlažeb, porcelánu, leštěného kamene a dalších vysoce lesklých povrchů.


  od 237 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 2 roky
 • Impregnace solárních panelů SolarEnergy SiO2 Kód: NY15000100
  Skladem 99 ks

  Impregnace solárních panelů SolarEnergy je lihový ochranný přípravek s obsahem modifikovaných hybridních nano materiálů určený pro impregnaci krycích skel fotovoltaických panelů. Přípravek vytváří na ošetřeném povrchu ultra tenkou vysoce hydrofobní nano vrstvu, která chrání materiál před usazováním nečistot, namrzáním, ulpíváním sněhu a dalšími nepříznivými vnějšími vlivy.


  od 3.168 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 2 roky
 • OBR 0,15l NanoTextil Wash Kód: NY28000015
  Skladem 100 ks

  Impregnace textilu do pračky NanoTextil Wash byl vyvinut pro impregnaci oblečení, hraček, koberců, ložního prádla, outdoorového vybavení, kravat, batohů, kombinéz pro motocyklisty, lyžařského oblečení a dalších textilních povrchů.


  845 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 2 roky
 •  
 • OBR 0,05l NanoTextil Kód: NY17000005
  Skladem 95 ks

  Nano impregnace textilu vhodná pro dětské kočárky, autosedačky, boty, zimní boty, dětské oblečení, outdoor, kravaty, batohy, moto oblečení, lyžařského oblečení.


  od 106 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 2 roky
 • BLACK 150ml NanoPoliture Tip Kód: NY23000010
  Skladem 82 ks

  Impregnační pasta NanoPoliture byla vyvinuta pro efektivní ochranu konstrukcí, ochranných dílů, strojních zařízení, zemědělských i průmyslových strojů a vozidel. Slouží k ošetření karosérie  nových a již používaných vozů, které jsou v provozu 1 rok a déle. Je vhodná k péči o osobní automobily, veterány, motocykly, skútry, čtyřkolky, jízdní kola, nákladní vozy, kamiony, autobusy, trolejbusy, tramvaje, vlaky včetně vozů metra, lodě, čluny, letadla a další dopravní prostředky.

  499 Kč (–80 %)
  od 49 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 1 rok
 • OBR AKCE Nano4Car TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK Kód: NY9000102
  Skladem 50 ks

  Aplikační nano set určený pro hydrofobní povrchovou ochranu autoskla, polykarbonátu, autolaku, plastových a kovových dílů.


  499 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 1 rok
 •  
 • PRO Nanopack4Car Glass TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK Kód: NY9000101
  Skladem 92 ks

  Impregnační set pro autoskla Nanopack4Car Impregnation Glass obsahuje ucelený systém vysokofunčních přípravků pro ošetření jak nových tak starších automobilových skel, čelních štítů motocyklů, automobilových a motocyklových světel, plexi štítů motocyklových helem a dalších skleněných a polykarbonátových ploch. 


  813 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 2 roky
 • OBR AKCE Nano4Home TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK Kód: NY9000103
  Skladem 62 ks

  Aplikační nano set určený pro hydrofobní povrchovou ochranu skla, keramiky, polykarbonátu, plastu a kovu.


  499 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 1 rok
 • PRO Nanopack4Life Textil TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK Kód: NY0000015
  Skladem 90 ks

  Impregnační set pro impregnaci textilu a kůže Nanopack4Life Textil nabízí ucelený balíček s vysokofunkčním čističem a nano impregnačními přípravky na ošetření textilu, kůže a koženky. S přípravky obsaženými v balení Nanopack4LifeTM Textil dokážete ošetřit např. dětské kočárky, autosedačky, polstrování, čalounění, boty, oblečení, textilní hračky, outdoorové vybavení, kravaty, batohy, tašky, kabelky, kombinézy pro motocyklisty, lyžařské oblečení a dalších textilních povrchy. 

   


  956 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 2 roky
 •  
 • PRO Nanopack4Car Cockpit TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK Kód: NY0000008
  Skladem 97 ks

  Impregnační set pro interiér vozu Nanopack4Car Impregnation Cockpit nabízí ucelený balíček čistících a nano impregnačních přípravků pro ošetření vnitřních částí interéru vozu. S přípravky obsaženými v balení Nanopack4CarTM Cockpit dokážete vyčistit nejen autosklo, plast, lakované povrchy, dřevo, ale naleznete zde i přípravek k ošetření textilních nebo kožených autosedaček.

   


  882 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 2 roky
 • OBR Nanopack4Bicycle Revolution TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK Kód: NY0000009
  Skladem 98 ks

  Impregnační set pro kola Nanopack4Bicycle Revolution obsahuje ucelený systém vysokofunčních přípravků pro majitele různých typů jízdních kol, ať už se jedná o kola městská, single speed, skládací, silniční, fitness, treková, BMX, horská, cross nebo elektrokola.  


  1.055 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 2 roky
 • PRO Nanopack4Home Bathroom TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK Kód: NY0000011
  Skladem 82 ks

  Impregnační set pro koupelny Nanopack4Home Bathroom nabízí kombinaci přípravků pro čištění a následné ošetření nových i starých materiálů, jako je např. sklo, polykarbonát, plexisklo, keramika, lakované povrchy, plastové díly a různé tipy kovů. 

   


  957 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 2 roky
 •  
 • PRO Nanopack4Home Kitchen TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK Kód: NY0000012
  Skladem 98 ks

  Impregnační set pro kuchyně Nanopack4Home Kitchen nabízí kombinaci přípravků pro čištění a následné ošetření nových i starých materiálů jako je např. sklo, polykarbonát, plexisklo, keramika, lakované povrchy, plastové díly a různé tipy kovů. 

   


  985 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 2 roky
 • OBR Nanopack4Bike Revolution TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK Kód: NY0000010
  Skladem 93 ks

  Impregnační set pro motocykly Nanopack4Bike Revolution obsahuje sadu vysokofunčních přípravků pro majitele chopperů, mopedů, silničních a cestovních motocyklů, skútrů, dragsterů, motorky na terénní cross, čtyřkolky nebo závodní motocykly. 


  1.055 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 2 roky
 • OBR Nanopack4Car Paint TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK Kód: NY0000006
  Skladem 93 ks

  Impregnační set pro nové vozy Nanopack4Car Impregnation Paint přináší kompletní systém ochrany nových lakovaných a plastových dílů u osobních automobilů. Je vhodný pro nové vozy nebo vozy, které jsou v provozu do 1 roku. NanoPaintTM CAR vytváří ultra tenkou vysoce hydrofobní nano vrstvu, která chrání materiál před vnějšími nepříznivými vlivy, jako jsou např. déšť, hmyz, prach, ptačí trus nebo námraza. 

   


  1.010 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 2 roky
 •  
 • OBR Nanopack4Car Renovation TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK Kód: NY0000007
  Skladem 88 ks

  Impregnační set pro staré vozy Nanopack4Car Impregnation Renovation přináší ucelený systém čištění, renovace a následné ochrany strojních zařízení, zemědělských i průmyslových strojů a vozidel. Slouží k ošetření karosérie již používaných vozů, které jsou v provozu 1 rok a déle. Je vhodný k péči o osobní automobily, veterány, motocykly, skútry, čtyřkolky, jízdní kola, nákladní vozy, kamiony, autobusy, lodě, čluny, letadla a další dopravní prostředky.

   


  1.320 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 2 roky
 • OBR 0,05l NanoPure home Kód: NY25000005
  Skladem 98 ks

  Interiérový čistič na nábytek NanoPure HOME je vodní přípravek na bázi nano částic, který v jednom kroku myje, čistí, regeneruje a zároveň impregnuje různé tipy materiálů jako jsou lakované a dřevěné povrchy, sklo, plast, nerez, apod.


  od 85 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 2 roky
 • NanoWax 43 Kód: NY21000100
  Skladem 95 ks

  Nano vosk NanoWax je extra silný impregnační přípravek na bázi nano částic, který v jednom kroku čistí, renovuje a obnovuje vzhled povrchů, zejména zašlých barev a laků. Ochranná vrstva polymerizuje do finálního antistatického povrchu, je hydrofobní, ultra tenká, plně transparentní, nelepí, vykazuje samočistící schopnost (takzvaný lotosový efekt) a chrání povrch před pronikáním částic do mikro pórů materiálu.


  od 915 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 2 roky
 •  
 • OBR 0,05l Nano AntiOdor Kód: NY20000005
  Skladem 89 ks

  Neutralizátor zápachu NanoAntiOdor je moderní přípravek pro neutralizaci pachů s okamžitým účinkem. Po rozložení molekul pachu nastupuje příjemná stabilní vůně, která dlouhodobě navozuje pocit čistého prostředí.


  od 88 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 1 rok
 • OBR 0,05l Nano AntiPrint Kód: LA130000
  Skladem 98 ks

  Ochrana proti otiskům na kovy Nano AntiPrint je přípravek vyvinutý pro ochranu a obnovu povrchů materiálů jako jsou eloxovaný hliník, nerez ocel, zinek, měď, mosaz apod. Po aplikaci přípravku vzniká na ošetřeném materiálu ochranný povlak, který chrání podklad před vnějšími vlivy.


  od 22 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 1 rok
 • OBR 1l Nano AntiSlip Kód: NY8000100
  Skladem 96 ks

  Protiskluzový nátěr  Nano AntiSlip je transparentní impregnační nátěr na bázi nano částic vhodný k ošetření všech kluzkých keramických a minerálních povrchů, jako jsou keramické dlažby, glazurované povrchy, přírodní i umělý kámen apod. Brání uklouznutí na mokrém povrchu.


  od 1.002 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 2 roky
 •  
 • BLACK 150ml NanoRepol Tip Kód: NY22000010
  Skladem 85 ks

  Renovační, jemně abrazivní pasta NanoRepol byla vyvinuta pro renovaci a ochranu strojních zařízení, zemědělských i průmyslových strojů a vozidel. Slouží k ošetření karosérie již používaných vozů, které jsou v provozu 1 rok a déle. Lze jí aplikovat ručně i za pomocí strojového leštění.

  499 Kč (–50 %)
  od 49 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 2 roky
 • OBR 300ml NanoSealant Kód: NY33000030
  Skladem 95 ks

  Tekutý nano vosk NanoSealant je nano ochrana voskového charakteru s obsahem nanočástic SiO2. Speciálně vyrobený pro ochranu barvených a lakovaných povrchů, skla a plastů. Vhodný pro staré a nové barvy a laky. 


  236 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 2 roky
 • OBR 0,30l Cistic disku LIMITED Kód: NY33000031
  Skladem 94 ks

  Tekutý nano vosk NanoSealant je nano ochrana voskového charakteru s obsahem nanočástic SiO2. Speciálně vyrobený pro ochranu barvených a lakovaných povrchů, skla a plastů. Vhodný pro staré a nové barvy a laky. 


  708 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 2 roky
 •  
 • OBR NanoSet 100 Kód: NY0000004
  Skladem 89 ks

  Aplikační nano set určený pro hydrofobní povrchovou ochranu skla, keramiky, polykarbonátu, plastu a kovu.


  604 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 2 roky
 • OBR NanoSet 50 Kód: NY0000003
  Skladem 94 ks

  Aplikační nano set určený pro hydrofobní povrchovou ochranu skla, keramiky, polykarbonátu, plastu a kovu.


  501 Kč / ks
  Značka: ANKER technology s.r.o. Záruka: 2 roky

Stránka 1 z 1 - 38 položek celkem

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.