Impregnační set pro staré vozy Nanopack4Car Impregnation Renovation

Kód: NY0000007
8 hodnocení
1.320 Kč / ks
Skladem (85 ks)

Impregnační set pro staré vozy Nanopack4Car Impregnation Renovation přináší ucelený systém čištění, renovace a následné ochrany strojních zařízení, zemědělských i průmyslových strojů a vozidel. Slouží k ošetření karosérie již používaných vozů, které jsou v provozu 1 rok a déle. Je vhodný k péči o osobní automobily, veterány, motocykly, skútry, čtyřkolky, jízdní kola, nákladní vozy, kamiony, autobusy, lodě, čluny, letadla a další dopravní prostředky.

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

IMPREGNAČNÍ SET PRO STARÉ VOZY NANOPACK4CAR IMPREGNATION RENOVATION 

Renovace povrchu s následnou ochranou na bázi nanotechnologie v exkluzivním balení Nanopack. Aplikační nano set určený pro povrchovou ochranu starších automobilů.

 • Nanopack spojuje jedinečnost, krásu a praktičnost v jednom balení
 • Nanopack slouží k jednorázové aplikaci přípravků na určitý povrch a plochu
 • Nanopack je skvělý typ dárku či reklamního předmětu pro Vaše blízké nebo obchodní partnery

Impregnační set pro staré vozy Nanopack4Car Impregnation Renovation přináší ucelený systém čištění, renovace a následné ochrany strojních zařízení, zemědělských i průmyslových strojů a vozidel. Slouží k ošetření karosérie již používaných vozů, které jsou v provozu 1 rok a déle. Je vhodný k péči o osobní automobily, veterány, motocykly, skútry, čtyřkolky, jízdní kola, nákladní vozy, kamiony, autobusy, lodě, čluny, letadla a další dopravní prostředky. 

Přípravek NanoPoliture je vhodný pro soukromé i profesionální využití.

 • Možnost ruční i strojové aplikace (pomocí leštičky laku) 
 • Na povrchu vytváří vysoký lesk a hedvábný efekt 
 • Odolnost proti drobnému poškrábání a nárazům
 • Oproti běžným přípravkům účinkuje dlouhodobě
 • Chrání povrch před vlivy UV záření
 • Prevence znečištění povrchu
 • Odolnost při mytí v myčkách a při čištění vysokým tlakem
 • Nízká spotřeba přípravku (10 ml/m2)
 • Oproti běžným impregnacím účinkuje dlouhodobě až 12 měsíců nebo do 20 000 najetých kilometrů*.

*Životnost vrstvy NanoPoliture závisí na správné aplikaci a míře mechanické zátěže.

Vydatnost Nanopack4Car Renovation je cca 15m2 = kompletní ošetření celého vozu (např. ŠKODA KODIAQ)

Impregnační set pro staré vozy Nanopack4Car Impregnation Renovation obsahuje:

 • 150ml NanoShampon - nano šampon pro ruční mytí s ochrannou vrstvou - ULTRA KONCENTRÁT
 • 150ml NanoRepol - renovační, jemně abrazivní nano pasta pro oživení povrchu
 • 150ml NanoPoliture - polymerová impregnační pasta s UV ochranou pro barevné a lakované povrchy
 • Sadu jednorázových ubrousků na nano impregnaci autoskla (1ks jednorázový nano čistící ubrousek, 1ks jednorázový nano impregnační ubrousek, 1ks leštící ubrousek)
 • 2ks N4Y Car polish spontage sloužící k aplikaci nano past NanoRepolTM a NanoPolitureTM
 • 1ks švédské utěrky k následnému doleštění
 • Sada ochranných rukavic pro aplikaci přípravků
 • Dárková samolepka

Darujte originální dárek svým blízkým Nanopack. Originálními samolepkami vyzdobte Váš dárek.

OBR_Nanopack4Car_Impregnation_Glass_PROMO

 Vyzkoušejte i další varianty Nanopack:


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

NanoShampon
Nano šampon pro ruční mytí s ochrannou vrstvou - ultra koncentrát
Symbol_GHS_07 
VAROVÁNÍ
H315 Dráždí kůži
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

Obsahuje: < 5% Neiontové povrchově aktivní látky. < 5% aniontové povrchově aktivní látky. < 5% EDTA a její soli 


NanoPoliture
Polymerová impregnační pasta s UV ochranou určená pro barevné a lakované povrchy
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.


NanoRepol
Renovační, jemně abrazivní nano pasta pro oživení povrchu
EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list

 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: NANO IMPREGNACE
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 0.7 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: