Impregnační set pro motocykly Nanopack4Bike Revolution

Kód: NY0000010
Neohodnoceno
999 Kč / ks
Skladem (5 ks)
Obal
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Impregnační set pro motocykly Nanopack4Bike Revolution obsahuje sadu vysokofunčních přípravků pro majitele chopperů, mopedů, silničních a cestovních motocyklů, skútrů, dragsterů, motorky na terénní cross, čtyřkolky nebo závodní motocykly. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

IMPREGNAČNÍ SET PRO MOTOCYKLY NANOPACK4BIKE REVOLUTION

Dlouhotrvající ochrana na bázi nano technologie v exkluzivním balení Nanopack. Aplikační nano set určený pro povrchovou ochranu motocyklů, skútrů a čtyřkolek

 • Nanopack spojuje jedinečnost, krásu a praktičnost v jednom balení
 • Nanopack slouží k jednorázové aplikaci přípravků na určitý povrch a plochu
 • Nanopack je skvělý typ dárku či reklamního předmětu pro Vaše blízké nebo obchodní partnery

Impregnační set pro motocykly Nanopack4Bike Revolution to je komplexní ošetření, které zahrnuje dokonalé očištění hloubkovými nano čističi, impregnaci a vytvoření ultratenkého nano štítu, který chrání lakované, kovové i plastové díly od usazování nečistot v mikropórech materiálu. Díky tomu se zvýší odolnost, životnost a funkčnost materiálu, takže Vaše motorka bude déle vypadat jako nová.

Přípravek NanoPaint CAR je vhodný pro soukromé i profesionální využití.

 • Ošetřený povrch je plně transparentní, bez projevů mastného filmu
 • Chrání před ulpíváním špíny a bahna
 • Usnadňuje následné čištění ošetřeného povrchu i běžnými čisticími přípravky
 • Povrch ošetřeného materiálu je vysoce hydrofobní 
 • Nízká spotřeba přípravku (5–10 ml/m2)
 • Oproti běžným impregnacím účinkuje dlouhodobě 24 až 60 měsíců*.

*Životnost nano vrstvy NanoPaint CAR závisí na správné aplikaci a míře mechanické zátěže. 

OBR_nano_motocykl

Impregnační set pro motocykly Nanopack4Bike Revolution obsahuje:

 • 150 ml NanoShampon - nano šampon pro ruční mytí s ochrannou vrstvou - ULTRA KONCENTRÁT
 • 100 ml NanoCleaner - odmašťovač a čistič sloužící před aplikací přípravku NanoPaint CAR
 • 50 ml NanoPaint CAR - přípravek vytváří na ošetřeném povrchu ultra tenkou vysoce hydrofobní nano vrstvu
 • 150 ml SuperCor - revoluční čistící, mazací a konzervační prostředek
 • sada jednorázových nano ubrousků (1ks jednorázový ubrousek AquaCleaner BUG - odstraňovač hmyzu, 1ks jednorázový ubrousek NanoCleaner - čistič a odmašťovač a 1ks jednorázový ubrousek Nano AntiFog - nano vrstva proti zamlžování)
 • 1 ks švédské utěrky k následnému doleštění
 • 1 ks N4Y Application pad k nanášení nano přípravku
 • 1 ks N4Y Application cloth sloužící k aplikaci produktu NanoPaint CAR
 • Sada ochranných rukavic pro aplikaci přípravků
 • Dárková samolepka 
Darujte originální dárek svým blízkým Nanopack.    Originálními samolepkami vyzdobte Váš dárek.

OBR_Nanopack4Car_Impregnation_Glass_PROMO

Vyzkoušejte i další varianty Nanopack:


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

NanoPaint CAR
Lihový nano přípravek určený pro hydrofobní povrchovou ochranu laků a plastů
Symbol_GHS_02Symbol_GHS_07
NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P301+P315 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

Obsahuje: ethanol


NanoCleaner
Čistič s obsahem 70% isopropylalkoholu na neporézní povrch
Symbol_GHS_02Symbol_GHS_07
NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje: propan-2-ol


NanoShampon
Nano šampon pro ruční mytí s ochrannou vrstvou - ultra koncentrát
Symbol_GHS_07 
VAROVÁNÍ
H315 Dráždí kůži

H319 Způsobuje vážné podráždění očí
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

Obsahuje: < 5% Neiontové povrchově aktivní látky. < 5% aniontové povrchově aktivní látky. < 5% EDTA a její soli 


Nano AntiFog 
Lihový nano přípravek určený pro povrchovou ochranu proti zamlžování
Symbol_GHS_02Symbol_GHS_07
NEBEZPEČÍ
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
Přípravek obsahuje Ethanol

Doplňkové parametry

Kategorie: NANO SADY
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: