Impregnační set pro staré vozy Nanopack4Car Impregnation Renovation

Kód: NY0000007 NY0000007B Zvolte variantu
Tip NEJLEPŠÍ CENA V ČR
12 hodnocení
999 Kč / ks 1.998 Kč / ks od 999 Kč / ks
Skladem (2 ks) Skladem (1 ks) Zvolte variantu
Obal
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Impregnační set pro staré vozy Nanopack4Car Impregnation Renovation přináší ucelený systém čištění, renovace a následné ochrany strojních zařízení, zemědělských i průmyslových strojů a vozidel. Slouží k ošetření karosérie již používaných vozů, které jsou v provozu 1 rok a déle. Je vhodný k péči o osobní automobily, veterány, motocykly, skútry, čtyřkolky, jízdní kola, nákladní vozy, kamiony, autobusy, lodě, čluny, letadla a další dopravní prostředky.

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

OBR_Impregnační_set_pro_staré_vozy_Nanopack4Car_Impregnation_Renovation

Nano impregnační sada pro renovaci a následnou ochranou starších laků Nanopack4Car Renovation

Renovace povrchu s následnou ochranou na bázi nano technologie v exkluzivním balení Nanopack.

OBR_Nanopack4Car_Impregnation_Glass_PROMO
 • NANOPACK spojuje jedinečnost, krásu a praktičnost v jednom balení

 • NANOPACK slouží k jednorázové aplikaci přípravků na určitý povrch a plochu

 • NANOPACK obsahuje ucelený aplikační řešení ( příprava povrchu - aplikace - údržba)

 • NANOPACK je skvělý typ dárku či reklamního předmětu pro Vaše blízké nebo obchodní partnery
 

Ošetřením s přípravky NanoRepol a NanoPoliture zvyšujeme odonost a prodlužejeme životnost autolaku.

 • Možnost ruční i strojové aplikace (pomocí leštičky laku)
 • Na povrchu vytváří vysoký lesk a hedvábný efekt
 • Odolnost proti drobnému poškrábání a nárazům
 • Oproti běžným přípravkům účinkuje dlouhodobě
 • Chrání povrch před vlivy UV záření
 • Prevence znečištění povrchu
 • Odolnost při mytí v myčkách a při čištění vysokým tlakem
 • Nízká spotřeba přípravku (10 ml/m2)
 • Oproti běžným impregnacím účinkuje dlouhodobě až 12 měsíců nebo do 20 000 najetých kilometrů*.

*Životnost vrstvy závisí na správné aplikaci a míře mechanické zátěže.

Nanopack4Car Renovation přináší ucelený systém čištění, renovace a následné ochrany strojních zařízení, zemědělských i průmyslových strojů a vozidel. Slouží k ošetření karosérie již používaných vozů, které jsou v provozu 1 rok a déle. Je vhodný k péči o osobní automobily, veterány, motocykly, skútry, čtyřkolky, jízdní kola, nákladní vozy, kamiony, autobusy, lodě, čluny, letadla a další dopravní prostředky.

Nanopack4Car Renovation je vhodný pro soukromé i profesionální využití.

OBR_Impregnační_set_pro_renovaci_laku

Nano set určený pro povrchovou ochranu starších automobilů Nanopack4Car Renovation obsahuje:

 • 150 ml NanoShampon – nano šampon pro ruční mytí
 • 150 ml NanoRepolrenovační, jemně abrazivní nano pasta
 • 150 ml NanoPoliture - nano impregnační pasta
 • 2 ks N4Y Car polish spontage - sloužící k aplikaci nano past NanoRepol a NanoPoliture
 • Sadu jednorázových ubrousků na nano impregnaci autoskla - (1ks jednorázový nano čistící ubrousek, 1ks jednorázový nano impregnační ubrousek, 1ks leštící ubrousek)
 • 1 ks švédská utěrka - k následnému doleštění
 • Sada ochranných rukavic - pro aplikaci přípravků
 • Dárková samolepka

Vydatnost Nanopack4Car Renovation je cca 15m2 = kompletní ošetření celého vozu (např. ŠKODA KODIAQ)

Osobní ochranné prostředky
Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže.

Příprava před aplikací
Pro dosažení požadovaných výsledků je nutné dodržet předepsaný aplikační postup. Pracujte při teplotách vyšších než 15 °C. Plochy, které chcete ošetřit, musí být zcela suché, zbavené všech nečistot a pozůstatků čistících přípravků. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené slunečním zářením, teplota plochy by neměla přesáhnout 30 °C. Provádíte-li aplikaci venku, nepracujte za deště nebo mrholení. 

Způsob aplikace

KROK 1Povrch automobilu je nutné důkladně umýt přípravkem NanoShampon. Ředíme v poměru 50 ml NanoShamponu do 10 litrů teplé vody. Tím zvýšíme jeho čistící a mycí schopnosti. Roztok nechte 5 minut odstát. Pro aplikaci doporučujeme používat houbu, bavlnu nebo mikrovlákno. Roztok nechte cca 5 min. působit a pak důkladně opláchněte čistou nejlépe tlakovou vodou. Nechte zaschnout! Roztok nezanechává stopy po oplachování. V případě potřeby postup opakujte.

KROK 2Pokud je plocha dokonale vyčištěna a odmaštěna, aplikujte přípravek NanoRepol. Aplikaci lze provádět ručně pomocí N4Y Car polish spontage nebo za pomocí autoleštičky. Přípravek aplikujte rovnoměrně krouživými pohyby a nechte zavadnout. Přípravek aplikujte vždy na menší plochu, pastu okamžitě roztírejte a případné vzniklé šmouhy ihned rozleštěte. Postupujte systematicky po povrchu.

KROK 3V dalším kroku aplikujte přípravek NanoPoliture. Před použitím důkladně promíchejte. Aplikujte na N4Y Car polish spontage a rovnoměrně krouživými pohyby rozetřete. Následně vyleštěte povrch do sucha. Aplikaci provádějte po menších úsecích. Pro aplikaci pasty NanoPoliture použijte švédskou utěrku.

KROK 4 - Pro ošetření autoskla doporučujeme použít přiložené jednorázové ubrousky. Postupujte krok 1, 2, 3. Životnost nano vrstvy na čelním autoskle je až 6 měsíců.

Ošetřená plocha nesmí být 3 - 4 hodiny po aplikaci vystavena vlivu vody a 24 hodin mechanické zátěži.

Údržba
Na ošetřené povrchy doporučujeme používat čisticí přípravky s neutrálním pH7. Nikdy nepoužívejte na ošetřené plochy abrazivní, kyselé nebo zásadité látky! Pro oživení nanovrstvy doporučujeme povrch občas odmastit přípravkem NanoShampon nebo NanoCleaner. Obnova staré aplikace se provádí stejným způsobem. Pro odstranění nano nátěru použijte brusné - leštící pasty.

Skladování
Nanopack spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.

Vyzkoušejte i další varianty Nanopack:

 • Nanopack4Car Impregnation Glass - aplikační nano set pro auto skla a polykarbonátu
 • Nanopack4Car Impregnation Paint - aplikační nano set pro nové vozy
 • Nanopack4Car Impregnation Paint 9H - extrémně odolný impregnační nano set pro nové vozy
 • Nanopack4Car Cockpit - aplikační nano set určený pro čištění a ochranu interiéru vozu
 • Nanopack4Bike Revolution - aplikační nano set určený pro povrchovou ochranu motocyklů, skútrů a čtyřkolek
 • Nanopack4Bicycle Revolution - aplikační nano set určený pro povrchovou ochranu kol
 • Nanopack4Live Textil - aplikační nano set určený pro povrchovou ochranu textilu a kůže

Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Symbol_GHS_07

Symbol_GHS_02

NanoShampon - VAROVÁNÍ  H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle.  P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.  P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: < 5% Neiontové povrchově aktivní látky. < 5% aniontové povrchově aktivní látky. < 5% EDTA a její soli
NanoRepol - Není klasifikováno jako nebezpečná směs
NanoPoliture - EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
UBROUSEK NanoCleaner - NEBEZPEČÍ P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: propan-2-ol
UBROUSEK NanoOne - NEBEZPEČÍ P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

 

Doplňkové parametry

Kategorie: NANO SADY
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: