Startovací čistící set pro domácnost Nanopack4Home Cleaning

Kód: NY0000013 NY0000013B Zvolte variantu
Neohodnoceno
699 Kč / ks 1.398 Kč / ks od 699 Kč / ks
Skladem (9 ks) Skladem (2 ks) Zvolte variantu
Obal
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Startovací čistící set pro domácnost Nanopack4Home Cleaning přináší ucelený balíček z vysokofunkčních čistících prostředků pro domácnost. Přípravky jsou vhodné pro čištění koupelny, toalety nebo kuchyně. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

STARTOVACÍ ČISTÍCÍ SET PRO DOMÁCNOST NANOPACK4HOME CLEANING

Vysoce funkční čistící přípravky pro domácnost v exkluzivním balení Nanopack. 

  • Nanopack spojuje jedinečnost, krásu a praktičnost v jednom balení
  • Nanopack slouží k jednorázové aplikaci přípravků na určitý povrch a plochu
  • Nanopack je skvělý typ dárku či reklamního předmětu pro Vaše blízké nebo obchodní partnery

Startovací čistící set pro domácnost Nanopack4Home Cleaning si dokonale poradí s mastnotou nebo vodním kamenem. Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

 

NanoAplikace pro následné použití:

NanoCeratec  nano impregnace leštěného kamene a keramiky

NanoGlass HOME – nano impregnace skla a keramiky

NanoPaint HOME - nano impregnace plastů a lakovaných materiálů

NanoMetal – nano impregnace kovů

Nano AntiSlip – protiskluzový nátěr

Nano AntiPrint – ochrana proti otiskům prstů

OBR_nano_dum_a_zahrada

Startovací čistící set pro domácnost Nanopack4Home Cleaning obsahuje:

  • 150ml AquaCleaner B230 HOME - je speciální čistič pro obtížné čištění, vhodný pro eliminaci všech druhů špíny. Zastupuje tak čisticí prostředky z těžkých uhlovodíků (obsahujících xylen, technický benzín, toluen nebo rozpouštědla chlór a brom). Čisticí přípravek je určený k použití v gastronomii, potravinářství, pro úklidové služby a také pro domácnost. Je ideální pro čištění digestoří, sklo-keramických a indukčních desek, sporáků, mikrovlnných trub, grilů, pečících trub, krbových skel, podlah a různých stavebních materiálů.
  • 150ml AquaCleaner C310 - je nehořlavý, netoxický, čisticí přípravek určený pro čištění různých tipů povrchů. Efektivně odstraňuje minerální usazeniny, rez a další odolné nečistoty. Přípravek je vhodný pro čištění materiálů, které není možné čistit kyselými čističi z důvodu možnosti poškození nerezové oceli a hliníku. AquaCleanerTM C310 je netoxický, biologicky odbouratelný, šetrný vůči životnímu prostředí, vhodný pro údržbu vodních nádrží, bojlerů, bazénů a dalších vodních rezervoárů, kde je nutné předcházet kontaminaci vody
  • 150ml NanoCleaner - je extra účinný univerzální čistící a odmašťovací přípravek určený k čistění neporézních povrchů. Dokonale odstraňuje mastnotu, prach, minerální usazeniny, šmouhy a další odolné nečistoty, aniž by docházelo k poškození materiálu nebo změnám lomu světla. Přípravek byl vyvinut k čištění skel, speciálních citlivých plastů, vysoce lesklých ploch a dalších hladkých povrchů.
  • 2ks netkané utěrky sloužící k čistění povrchu
  • 1ks švédské utěrky k následnému čištění
  • Sada ochranných rukavic pro aplikaci přípravků
  • Dárková samolepka 

 

Darujte originální dárek svým blízkým Nanopack. Originálními samolepkami vyzdobte Váš dárek.

 

 

 

 

 

 

OBR_Nanopack4Car_Impregnation_Glass_PROMO

 

Vyzkoušejte i další varianty Nanopack:


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

AquaCleaner B230 HOME
Čisticí, odmašťovací přípravek pro domácnost
Obsahuje: < 5% neiontové povrchově aktivní látky, EDTA a její soli
EUH210 
Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.


AquaCleaner C310
Odstraňovač vodního kamene a projevů oxidace kovů
Obsahuje < 5% neiontové povrchově aktivní látky, fosforečnany
EU210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.


NanoCleaner
Čistič s obsahem 70% isopropylalkoholu na neporézní povrchy
Symbol_GHS_02Symbol_GHS_07 
NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje: propan-2-ol

Doplňkové parametry

Kategorie: NANO SADY
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: