TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK Efekt lupa
 

Impregnační set pro nové vozy Nanopack4Car Impregnation Paint

Neohodnoceno
 

Impregnační set pro nové vozy Nanopack4Car Impregnation Paint přináší kompletní systém ochrany nových lakovaných a plastových dílů u osobních automobilů. Je vhodný pro nové vozy nebo vozy, které jsou v provozu do 1 roku. NanoPaintTM CAR vytváří ultra tenkou vysoce hydrofobní nano vrstvu, která chrání materiál před vnějšími nepříznivými vlivy, jako jsou např. déšť, hmyz, prach, ptačí trus nebo námraza. 

 

Dostupnost Skladem (93 ks)
1.010 Kč / ks
   
Kód produktu NY0000006
Značka ANKER technology s.r.o.
Webová stránka značky www.anker-technology.cz
Kategorie NANO SETY
Záruka 2 roky
 

IMPREGNAČNÍ SET PRO NOVÉ VOZY NANOPACK4CAR IMPREGNATION PAINT 

Revoluční péče na bázi nanotechnologie v exkluzivním balení Nanopack. Aplikační nano set určený pro povrchovou ochranu nových automobilů

 • Nanopack spojuje jedinečnost, krásu a praktičnost v jednom balení
 • Nanopack slouží k jednorázové aplikaci přípravků na určitý povrch a plochu
 • Nanopack je skvělý typ dárku či reklamního předmětu pro Vaše blízké nebo obchodní partnery

 Přípravek NanoPaint CAR je vhodný pro soukromé i profesionální využití.

 • Ošetřený povrch je plně transparentní, bez projevů mastného filmu
 • Chrání před ulpíváním špíny a zbytků hmyzu 
 • Usnadňuje následné čištění ošetřeného povrchu i běžnými čisticími přípravky
 • Povrch ošetřeného materiálu je vysoce hydrofobní 
 • Nízká spotřeba přípravku (5–10 ml/m2)
 • Oproti běžným impregnacím účinkuje dlouhodobě až 12 měsíců nebo do 20 000 najetých kilometrů*.

*Životnost vrstvy NanoPaint CAR závisí na správné aplikaci a míře mechanické zátěže.

Nátěr má samočistící schopnost (takzvaný lotosový efekt), je plně transparentní a nezanechává mastný film.

Vydatnost Nanopack4Car Impregnation Paint je cca 10m2 = kompletní ošetření celého vozu (např. ŠKODA KODIAQ )  

Impregnační set pro nové vozy Nanopack4Car Impregnation Paint obsahuje:

 • 150ml NanoShampon - nano šampon pro ruční mytí s ochrannou vrstvou - ULTRA KONCENTRÁT
 • 150ml NanoCleaner - odmašťovač a čistič sloužící před aplikací přípravku NanoPaint CAR
 • 100ml NanoPaint CAR - přípravek vytváří na ošetřeném povrchu ultra tenkou vysoce hydrofobní nano vrstvu
 • Sadu jednorázových ubrousků na nano impregnaci autoskla (1ks jednorázový nano čistící ubrousek, 1ks jednorázový nano impregnační ubrousek, 1ks leštící ubrousek)
 • 2ks netkané utěrky sloužící k čistění povrchu před aplikací
 • 1ks švédské utěrky k následnému doleštění
 • 1ks N4Y Application pad k nanášení nano přípravku
 • 1ks N4Y Application cloth sloužící k aplikaci produktu NanoPaint CAR
 • Sada ochranných rukavic pro aplikaci přípravků
 • Dárková samolepka

Darujte originální dárek svým blízkým Nanopack.
Originálními samolepkami vyzdobte Váš dárek.

OBR_Nanopack4Car_Impregnation_Glass_PROMO

  

Vyzkoušejte i další varianty Nanopack:


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

NanoPaint CAR
Lihový nano přípravek určený pro hydrofobní povrchovou ochranu auto laků a plastů
Symbol_GHS_02Symbol_GHS_07
NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P301+P315 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

Obsahuje: ethanol


NanoCleaner
Čistič s obsahem 70% isopropylalkoholu na neporézní povrch
Symbol_GHS_02Symbol_GHS_07
NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje: propan-2-ol


NanoShampon
Nano šampon pro ruční mytí s ochrannou vrstvou - ultra koncentrát
Symbol_GHS_07 
VAROVÁNÍ
H315 Dráždí kůži
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

Obsahuje: < 5% Neiontové povrchově aktivní látky. < 5% aniontové povrchově aktivní látky. < 5% EDTA a její soli 

 

Hmotnost 0.6 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:
 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.