Neohodnoceno

Impregnační set pro koupelny Nanopack4Home Bathroom

Impregnační set pro koupelny Nanopack4Home Bathroom nabízí kombinaci přípravků pro čištění a následné ošetření nových i starých materiálů, jako je např. sklo, polykarbonát, plexisklo, keramika, lakované povrchy, plastové díly a různé tipy kovů. 

 

Skladem (78 ks)
Kód: NY0000011
957 Kč / ks
Kategorie: NanoPack
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 0.65 kg

IMPREGNAČNÍ SET PRO KOUPELNY NANANOPACK4HOME BATHROOM 

Dlouhotrvající ochrana na bázi nano technologie v exkluzivním balení Nanopack. Aplikační nano set určený pro koupelnu, toaletu a wellness.

 • Nanopack spojuje jedinečnost, krásu a praktičnost v jednom balení
 • Nanopack slouží k jednorázové aplikaci přípravků na určitý povrch a plochu
 • Nanopack je skvělý typ dárku či reklamního předmětu pro Vaše blízké nebo obchodní partnery

Impregnační set pro koupelny Nanopack4Home Bathroom  je vhodný pro ošetření povrchů jako jsou sprchové zástěny, luxfery (čiré, leptané nebo pískované), zrcadla, polykarbonátová skla, sanitární keramika, keramické obklady a dlažby, porcelán, leštěný kámen, vysoce lesklé povrchy, akrylátové a vířivé vany, sprchové vaničky, nerez ocel, měď, mosaz, hliník a drahé kovy.

Povrch ošetřený přípravkem NanoOne zvyšuje ochranu a snižuje náročnost následné údržby

 • Ochranná vrstva nevytváří mastný film a je plně transparentní
 • Snadné odstranění zbytků vodního kamene a dalších nečistot
 • Usnadňuje následné čištění povrchu běžnými čisticími přípravky
 • Povrch materiálu je vysoce hydrofobní – lotosový efekt
 • Atraktivní balení pro přímé použití + nízká spotřeba 5–10 ml/m2
 • Oproti běžným impregnacím účinkuje dlouhodobě 24 až 60 měsíců*.

*Životnost vrstvy NanoOne závisí na správné aplikaci a míře mechanické zátěže.

Impregnační set pro koupelny Nanopack4Home  Bathroom je vhodný pro soukromé i profesionální využití.

OBR_nano_koupelna

Impregnační set pro koupelny Nanopack4Home Bathroom obsahuje:

 • 150ml AquaCleaner C310 - odstraňovač vodního kamene a projevů oxidace kovů
 • 150ml disiCLEAN SURFACE non-foaming - čisticí a dezinfekční prostředek pro následnou údržbu
 • 100ml NanoCleaner - odmašťovač a čistič sloužící k odstranění nečistot a zbytku čističe AquaCleaner C310 před nano aplikací přípravku NanoOne
 • 50ml NanoOne - modifikovaný nano přípravek pro různé tipy povrchů
 • 2ks jednorázových ubrousků Nano Antifog ( nano vrstva proti zamlžování)
 • 2ks netkané utěrky sloužící k čistění povrchu před aplikací
 • 1ks N4Y Application pad k nanášení nano přípravku
 • 1ks N4Y Application cloth sloužící k aplikaci produktu NanoOneTM
 • Sada ochranných rukavic pro aplikaci přípravků
 • Dárková samolepka

 

 

 

Darujte originální dárek svým blízkým Nanopack. Originálními samolepkami vyzdobte Váš dárek.

 

OBR_Nanopack4Car_Impregnation_Glass_PROMO

 

Vyzkoušejte i další varianty Nanopack:


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

NanoOne 
Lihový modifikovaný nano přípravek určený pro hydrofobní povrchovou ochranu neporézního materiálu
Symbol_GHS_02Symbol_GHS_07
NEBEZPEČÍ 
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P301+P315 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Přípravek obsahuje Ethanol


AquaCleaner C310
Odstraňovač vodního kamene a projevů oxidace kovů
Obsahuje < 5% neiontové povrchově aktivní látky, fosforečnany
EU210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.


NanoCleaner
Čistič s obsahem 70% isopropylalkoholu na neporézní povrchy
Symbol_GHS_02Symbol_GHS_07 
NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje: propan-2-ol


Nano AntiFog 
Lihový nano přípravek určený pro povrchovou ochranu proti zamlžování
Symbol_GHS_02Symbol_GHS_07
NEBEZPEČÍ
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
Přípravek obsahuje Ethanol

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: