Neohodnoceno

Impregnační set pro kuchyně Nanopack4Home Kitchen

Impregnační set pro kuchyně Nanopack4Home Kitchen nabízí kombinaci přípravků pro čištění a následné ošetření nových i starých materiálů jako je např. sklo, polykarbonát, plexisklo, keramika, lakované povrchy, plastové díly a různé tipy kovů. 

 

Skladem (96 ks)
Kód: NY0000012
985 Kč / ks
Kategorie: NanoPack
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 0.65 kg

IMPREGNAČNÍ SET PRO KUCHYNĚ NANOPACK4HOME KITCHEN

Efektivní a dlouhotrvající ochrana na bázi nanotechnologie v exkluzivním balení Nanopack.  Aplikační nano set určený pro kuchyně a restaurační zařízení.

 • Nanopack spojuje jedinečnost, krásu a praktičnost v jednom balení
 • Nanopack slouží k jednorázové aplikaci přípravků na určitý povrch a plochu
 • Nanopack je skvělý typ dárku či reklamního předmětu pro Vaše blízké nebo obchodní partnery

Impregnační set pro kuchyně Nanopack4Home Kitchen je vhodný pro ošetření povrchů jako jsou krbová skla, sklo-keramické a indukční desky, grily, sporáky, keramické obklady a dlažby, porcelán, umělý kámen, vysoce lesklé povrchy, okenní rámy, pracovní desky, plastový nábytek, dveře, parapety, nerez ocel, černá ocel, měď, mosaz, hliník a drahé kovy.

Povrch ošetřený přípravkem NanoOne zvyšuje ochranu a snižuje náročnost následné údržby

 • Ochranná vrstva nevytváří mastný film a je plně transparentní
 • Snadné odstranění zbytků vodního kamene, mastnoty a daších nečistot
 • Usnadňuje následné čištění povrchu běžnými čisticími přípravky
 • Povrch materiálu je vysoce hydrofobní – lotosový efekt
 • Atraktivní balení pro přímé použití + nízká spotřeba 5–10 ml/m2
 • Oproti běžným impregnacím účinkuje dlouhodobě 24 až 60 měsíců*

*Životnost vrstvy NanoOne závisí na správné aplikaci a míře mechanické zátěže.

Impregnační set pro kuchyně Nanopack4Home Kitchen je vhodný pro soukromé i profesionální využití.

OBR_kuchyne

Impregnační set pro kuchyně Nanopack4Home Kitchen obsahuje:

 • 150ml AquaCleaner B230 - čisticí, odmašťovací a odstraňovací přípravek
 • 150ml disiCLEAN HOME - bezchlórový dezinfekční přípravek odstraňující bakterie, viry a plísně
 • 100ml NanoCleaner - odmašťovač a čistič sloužící k odstranění nečistot a zbytku čističe AquaCleaner C310 před nano aplikací přípravku NanoOne
 • 50ml NanoOne - modifikovaný nano přípravek pro různé tipy povrchů
 • 2ks jednorázových ubrousků Nano AntiPrint ( nano vrstva proti tvorbě otisků prstů)
 • 2ks netkané utěrky sloužící k čistění povrchu před aplikací
 • 1ks N4Y Application pad k nanášení nano přípravku
 • 1ks N4Y Application cloth sloužící k aplikaci produktu NanoOneTM
 • Sada ochranných rukavic pro aplikaci přípravků
 • Dárková samolepka

 

 

 

 

 

Darujte originální dárek svým
blízkým Nanopack. 
Originálními samolepkami
vyzdobte Váš dárek.

 

OBR_Nanopack4Car_Impregnation_Glass_PROMO

 

Vyzkoušejte i další varianty Nanopack:


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

NanoOne
Lihový modifikovaný nano přípravek určený pro hydrofobní povrchovou ochranu neporézního materiálu
Symbol_GHS_02Symbol_GHS_07
NEBEZPEČÍ 
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P301+P315 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Přípravek obsahuje Ethanol


AquaCleaner B230 HOME
Čisticí, odmašťovací přípravek pro domácnost
Obsahuje: < 5% neiontové povrchově aktivní látky, EDTA a její soli
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.


NanoCleaner
Čistič s obsahem 70% isopropylalkoholu na neporézní povrchy
Symbol_GHS_02Symbol_GHS_07 
NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje: propan-2-ol


Nano AntiPrint
Vodní nano přípravek určený jako ochrana kovů před otisky prstů
Není klasifikováno jako nebezpečná směs


disiCLEAN HOME
Polymerová dezinfekce povrchů
Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,015 g/100 g; parfémy; desinfekční prostředky 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: