Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Bolsito s.r.o., IČ: 26281535, se sídlem Zborovská 281/98, Doudlevce, 301 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 31314 (dále jen „dodavatel“) se vztahují na veškerý nákup a prodej zboží realizovaný prostřednictvím internetového obchodu dodavatele nacházejícího se na webových stránkách pod doménou www.nano4you.shop a to mezi dodavatelem a zákazníkem - spotřebitelem. Tam, kde není zákazníkem spotřebitel, se neuplatní ustanovení na ochranu slabší strany, tj. čl. VII. těchto VOP.

Vztahy neupravené těmito VOP příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Zákazník jakožto spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Prostřednictvím výše uvedených webových stránek je realizován velkoobchodní i maloobchodní nákup a prodej mezi dodavatelem a zákazníkem, přičemž smluvními stranami kupní smlouvy jsou vždy podnikatelé, tedy osoby, které při uzavírání a plnění kupní smlouvy jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tudíž vztahy neupravené těmito VOP se vždy řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

1.1. Seznam zboží v e-shopu na webových stránkách www.nano4you.shop je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. U každého zboží je indikováno, zda je skladem či jeho přibližná dodací lhůta. Obvykle je zboží skladem dodáno do 3 dnů, zboží na zakázku do 60 dnů. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě objednávky. Veškerá prezentace zde umístěného zboží tak je informativního charakteru a dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.2. K objednání zboží zákazník vybere zboží, vloží jej do košíku, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku na pokladně odešle. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Čas odeslání objednávky rovněž slouží k jeho rezervaci a uplatnění přednostního práva na zboží v případě, že si zákazníci objednají více zboží, než je v konkrétním případě možné dodat.

1.3. Zboží na zakázku může zákazník rovněž objednat e-mailem na adrese www.nano4you.shop přičemž zákazník zašle poptávku, dodavatel mu sdělí dostupnost a cenu zboží, a zákazník zašle objednávku. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

1.4. Zákazník může zrušit svou objednávku bez udání důvodu až do potvrzení objednávky dodavatelem ve smyslu následujícího odstavce VOP nebo do zaplacení zboží. Pokud však platba zákazníka nebude připsána na účet dodavatele do tří dnů od písemného potvrzení objednávky, není dodavatel povinen zboží pro zákazníka dále rezervovat a může zákazníkovi oznámit, že zbožím již nedisponuje. V takovém případě je dodavatel povinen vrátit zákazníkovi částku týkající se zboží, které mu dodavatel není s to dodat, poníženou o bankovní poplatky, neboť zákazník neuhradil zboží včas. V případě, že zboží nebo jeho část je dodavatel s to dodat po částech, například se zpožděním, kontaktuje zákazníka a dohodne s ním způsob dodání.

1.5. Kupní smlouva je uzavřena poté, co dodavatel potvrdí objednávku zákazníka a zákazník uhradí částku za zboží dle dodavatelova potvrzení, a to okamžikem, který z výše uvedených nastane později. Potvrzením objednávky dodavatel nemá na mysli automaticky generovanou zprávu zákazníkovi, že dodavatel obdržel jeho objednávku. V případě, že úhrada za zboží nebude připsána na účet dodavatele do čtyř dnů od potvrzení objednávky ze strany dodavatele, kupní smlouva je uzavřena pouze v případě, že dodavatel má i nadále zboží pro zákazníka dostupné, neboť po čtyřech dnech od potvrzení objednávky jej v případě neuhrazení již není povinen pro zákazníka rezervovat. O tom, zda pozdě připsaná platba znamená uzavření kupní smlouvy, dodavatel zákazníka vyrozumí.

1.6. Pokud dodavatel objednávku nepotvrdí, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Pokud zákazník zaplatil před potvrzením objednávky, vrátí mu dodavatel peníze ponížené o částku rovnající se bankovním poplatkům dodavatele spojeným s takovou transakcí.

1.7. Zrušení kupní smlouvy poté, co byla uzavřena, je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

1.8. Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce, přičemž kupní smlouva bude u dodavatele uložena ve formě objednávky a jejího potvrzení, které zákazník obdrží na e-mail. Zákazník bude mít přístup do kupní smlouvy uložené u dodavatele v elektronické podobě pod svým účtem.

1.9. Před odesláním objednávky je zákazníkovi umožněno, aby v rekapitulaci zjistil a opravil chyby při zadávání dat. Po odeslání objednávky je již svým projevem vůle vázán a v případě nutnosti je třeba vyrozumět dodavatele na e-mailu obchod@nano4you.shop a objednávku identifikovat dle jejího čísla.

1.10. Odesláním objednávky zákazník souhlasí, aby mu byl daňový doklad zaslán elektronickou cestou, přičemž zároveň již neobdrží tištěný daňový doklad přibalený ke zboží. V případě, že si zákazník přeje tištěný daňový doklad, je povinen to uvést v poznámce u objednávky, jinak mu bude zaslán pouze elektronický daňový doklad.

2. Dodání zboží

2.1. Zboží bude dodáváno prostřednictvím služeb TOPTRANS či ULOŽENKA. A dodáno bude dle vybrané možnosti zákazníkem v části objednávky týkající se poštovného a balného. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

2.2. Dopravu na zákazníkem určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Pro zjištění možností doručení do jiných zemí je třeba kontaktovat dodavatele. Poštovné a balné se hradí dle ceníku poštovného a balného, který je dostupný na webových stránkách www.nano4you.shop. Zásilka se zbožím obsahuje vždy návod k použití zboží - technický list, který je rovněž dostupný na webových stránkách www.nano4you.shop/dokumenty

2.3. Zákazník je povinen si zboží bezprostředně při převzetí prohlédnout. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník pro úspěšnou reklamaci zboží povinen za přítomnosti dopravce sepsat záznam o poškození zásilky, který dopravce potvrdí.

2.4. Podepsáním dodacího listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

2.5. Pokud je zboží vyráběno na zakázku nebo na míru, dodavatel má možnost požadovat uhrazení zálohy ve výši minimálně 50% z ceny zboží před započetím výroby. Zbytek kupní ceny je uhrazeno při dodání zboží způsobem uvedeným v těchto VOP. V případě, že zákazník v takovém případě odstoupí od smlouvy, uhrazená záloha se nevrací a slouží ke krytí nákladů dodavatele.

3. Platba

3.1. Platba v hotovosti při převzetí zboží - zákazník zaplatí „na dobírku“ v hotovosti při doručení zboží dopravcem. K této platbě se vztahují všechny možnosti přepravy kromě zvýhodněných sazeb po platbě předem. Dodavatel si vyhrazuje právo zákazníkovi platbu v hotovosti při převzetí neumožnit, pokud již dříve došlo k nevyzvednutí zásilky a zboží bylo vráceno do depa či dodavateli.

3.2. Online platby - k této platbě se vztahují všechny možnosti přepravy, navíc můžete využít zvýhodněných tarifů po platbě předem.

3.3. Platba převodem oproti platbě kartou se u této platby objednávka považuje za autorizovanou ve chvíli, kdy platba dorazí na účet dodavatele. Může tedy nastat prodleva mezi objednáním a odesláním zboží několik dní, podle toho, jak rychle bude platba připsána na účet dodavatele. K této platbě se vztahují všechny možnosti přepravy, navíc můžete využít zvýhodněné sazby tarifů po platbě předem.

3.4 Proforma faktury je výzva k platbě, kterou zasíláme e-mailem v případě, že zákazník zvolí platbu předem. Tento typ faktury neslouží jako daňový doklad. Jakmile je částka připsána na náš účet, zboží se expeduje a zasílá s "řádnou" účetní fakturou.

4. Způsob dopravy

4.1. Osobní odběr - objednané zboží je možno si vyzvednout nebo zakoupit v provozovně Bolsito s.r.o., Zborovská 281/98, 301 00 Plzeň - Doudlevce. Každý pracovní den od 8-14 hodin. 

4.2. Expresní odběr - stačí si zboží objednat pohodlně z Vašeho domova. Pak stačí počkat na potvrzení, že zboží je připaveno. Zboží si následně vyzvednete na naší provozovně Bolsito s.r.o., Zborovská 281/98, 301 00 Plzeň - Doudlevce. Každý pracovní den od 8-14 hodin.

4.3. TOPTRANS - patří  v České republice a na Slovensku k společnostem v oblasti poskytování expresní přepravy zásilek a logistických řešení. Sledování a vyhledání zásilek na https://zp.toptrans.cz/cs/search

4.4. ULOŽENKA - kurýrní přepravce fungující v ČR a SK se sítí výdejních míst. Sledování a vyhledání zásilek na https://www.ulozenka.cz/pro-prijemce-zasilek/sledovani-zasilek

4.5. V případě, že si zákazník nevyzvedne ve lhůtě k tomu určené zboží zaslané na dobírku, k jeho opětovnému zaslání  bude povinen uhradit dodavatelem marně vynaložené náklady poštovného a balného dle zvoleného způsobu platby. V případě, že byl zákazník od poštovného či balného, nebo obou osvobozen, uhradí náklady na poštovné a balné dle prvně zvoleného dopravního tarifu. S takovým zákazníkem rovněž nemusí dodavatel do budoucna uzavřít smlouvu s variantou platby na dobírku.

4.6. V případě, že si zákazník nebo příjemce zboží ve lhůtě určené dle zvoleného dopravce nevyzvedne dle podmínek tohoto dopravce či si jej od dopravce nepřevezme, a dodavateli by vznikly náklady s jeho opětovným doručením, k jeho opětovnému zaslání bude zákazník povinen uhradit dodavatelem marně vynaložené náklady poštovného a balného dle zvoleného způsobu platby. V případě, že byl zákazník od poštovného či balného, nebo obou, osvobozen, uhradí náklady na poštovné a balné dle prvně zvoleného dopravního tarifu. S takovým zákazníkem rovněž nemusí dodavatel do budoucna uzavřít smlouvu s variantou platby na dobírku.

5. Reklamace a práva z vadného plnění

Reklamace se řídí Reklamačním řádem, který je inkorporován do těchto VOP, přičemž rovněž je samostatně ke stažení na webových stránkách www.nano4you.shop/dokumenty

Reklamační řád upravuje postup mezi dodavatelem a zákazníkem – spotřebitelem při reklamaci zboží (při uplatnění práv z vadného plnění).

5.1. Prevence

5.1.1. Zákazník bere na vědomí, že v rámci splnění preventivní povinnosti je povinen dbát, aby zvolený druh zboží přesně odpovídal jeho potřebám. Zákazník před zakoupením a použitím zboží vezme v úvahu účel použití, provedení a materiálové složení, přičemž bere na vědomí, že je povinen řídit se návodem k použití zboží = technickým listem, který je dostupný rovněž ke stažení na webových stránkách www.nano4you.shop/dokumenty

5.1.2. Zákazník je povinen po dobu užívání zboží věnovat pozornost veškerým pravidlům užívání takového zboží. Zákazník v rámci opatrnosti je povinen zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu atd.

5.1.3. Zákazník je za účelem jeho neznehodnocení a zachování dobrého stavu a funkčnosti povinen zboží pravidelně udržovat dle návodu k použití zboží. Nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost.

5.1.4. K zajištění řádné péče a vhodné údržby slouží čistící prostředky a přípravky společnosti ANKER technology s.r.o.

5.1.5. Zákazník bere na vědomí, že v případě, že není uživatelem zboží, je povinen osobu, která bude zboží používat nebo osobu, které zboží daruje jakožto uživateli zboží, seznámit s Návodem k použití zboží, jakožto i s těmito prevenčními opatřeními.

5.1.6. V případě, že zákazník použije k uchování či jakémukoliv jinému nakládání se zbožím vlastní obaly či nádoby, či v případě, že do zboží bude přimíchána jakákoliv látka, bere zákazník na vědomí, že tím zboží znehodnotí a ztrácí jakákoliv práva z vadného plnění či záruky.

5.2. Přípustnost reklamace

5.2.1. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytují do data spotřeby zboží, jež je vyznačeno na zboží či v dokumentaci ke zboží.

5.2.2. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží ve lhůtě uvedené v odst. 1 vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. Zákazník je povinen vady vytknout u dodavatele bez zbytečného odkladu, a to zasláním reklamace e-mailem nebo písemně.Vzorový formulář je možno ke stažení na www.nano4you.shop/dokumenty

5.2.3. Vadou se rozumí, pokud zboží při převzetí nemá vlastnosti stanovené zákonem, tedy není-li dodána v odpovídajícím provedení dle popisu zboží nebo nevyhovuje-li věc právním předpisům České republiky. V takovém případě může zákazník požadovat i dodání nového zboží nebo odstoupit od smlouvy, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ani nepožádá o dodání nového zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

5.2.4. Vadou se rozumí rovněž změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu pro výrobu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení. Tím se nemyslí případný úmysl zákazníka použít zboží k nevhodnému účelu.

5.2.5. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu či nevhodného užití.

5.2.6. Pokud se vada projeví v okamžiku použití zboží, nejdéle však v prvních 6 měsících od převzetí zboží, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí zboží, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má zákazník, je-li spotřebitelem, právo volby a žádat odstranění vady opravou, či výměnu věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má zákazník, který je spotřebitelem, nárok na přiměřenou slevu nebo může od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník jakožto spotřebitel o rozporu s kupní mluvou věděl nebo jej sám způsobil.

5.2.7. Jde-li o vadu, kterou je kupní smlouva porušena nepodstatně, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a dodavatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může zákazník požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může zákazník žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou je kupní smlouva porušena podstatně, a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má zákazník právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší zákazníkovi, jde-li sice o vady způsobující nepodstatné porušení kupní smlouvy, avšak zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady způsobující podstatné porušení kupní smlouvy a nepožaduje-li výměnu věci, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

5.2.8. Uplatní-li zákazník právo z vadného plnění za vady prodaného zboží řádným způsobem, dodavatel je povinen rozhodnout o oprávněnosti uplatnění práva neprodleně, nejdéle do 30 dnů od obdržení takového zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

5.2.9. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou tehdy, jestliže zákazník reklamuje zboží kompletní, přičemž jsou rovněž dodrženy zásady hygieny, jež jsou předpokladem možnosti zboží podrobit zjišťování vad. Z toho důvodu je zákazník povinen předložit zboží k reklamaci zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Dodavatel je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny a to z důvodu ochrany zdraví svých zaměstnanců (v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č.306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění).

5.3. Místo a způsob uplatnění reklamace

5.3.1. Zákazník může uplatnit reklamaci e-mailem nebo písemně u dodavatele za pomocí vzorového formuláře - Reklamační protokol. Vzorový formulář je možno ke stažení na www.nano4you.shop/dokumenty

5.3.2. Dodavatel odešle zákazníkovi e-mail s potvrzením přijetí reklamace, ze kterého bude patrné, jaká práva z vadného plnění zákazník uplatnil a způsob řešení reklamace, o který zákazník požádal.

5.3.3. Zákazník bere na vědomí, že zboží, které zasílá zpět dodavateli, je nutné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu. Dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad o nákladech této přepravy). V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

5.3.4. Zákazník bere na vědomí, že zboží zaslané dodavateli „na dobírku“ nebude dodavatelem převzato, přičemž tímto nepřevzetím zákazníkovi nevznikají vůči dodavateli žádná práva a takovou zásilkou nejsou zachovány ani stanovené lhůty.

5.3.5. Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí dodavatel zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazníkovi zboží zasláno, pokud nedojde v rámci reklamace k jinému vyřízení, než k vrácení zboží. Čl. II. odst. 3 těchto VOP se uplatní obdobně.

5.3.6. Dodavatel vyřizuje reklamaci co nejrychleji. Maximálně v šedesátidenní lhůtě pro vyřízení reklamace ode dne převzetí zboží dodavatelem, pokud se strany nedohodnou jinak.

5.3.7. Zákazník je vázán svým projevem vůle stran uplatnění některého z práv z vadného plnění, tedy právo na odstranění vady, slevu z kupní ceny, výměny zboží či odstoupení od smlouvy, a svou volbu nemůže měnit, pokud se nedohodne s dodavatelem jinak.

6. Odstoupení od smlouvy zákazníkem - spotřebitelem

6.1. S ohledem na skutečnost, že se jedná o smlouvu uzavíranou distančním způsobem, zákazník má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

6.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat dodavatele na adrese Bolsito s.r.o., IČ: 26281538, se sídlem Zborovská 281/98, Doudlevce, 301 00 Plzeň, případně emailem obchod@nano4you.shop formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Zákazník může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který se nachází v odst. 8 tohoto článku. Dodavatel zašle zákazníkovi bez zbytečného odkladu e-mailem potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

6.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty uvedené v odst. 1 tohoto článku.

6.4. Pokud zákazník odstoupí od kupní smlouvy, dodavatel mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které dodavatel od zákazníka obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání dodavatelem nabízený). Pro vrácení plateb dodavatel použije stejný platební prostředek, který použil zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud zákazník výslovně neurčí jinak. Platba nebude vrácena dříve, než dodavatel obdrží vrácené zboží v neporušeném obalu a nepoškozené.

6.5. V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat jej zpět dodavateli na adresu Bolsito s.r.o., IČ: 26281538, se sídlem Zborovská 281/98, Doudlevce, 301 00 Plzeň. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zákazník odešle zboží zpět dodavateli před uplynutím 14 dnů.

6.6. Zákazník ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

6.7. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Vzorový formulář je možno ke stažení na www.nano4you.shop/dokumenty

7. Ochrana osobních údajů zákazníka – spotřebitele

7.1. Správcem a zpracovatelem osobních údajů zákazníka je společnost Bolsito s.r.o., IČ: 26281538, se sídlem Zborovská 281/98, Doudlevce, 301 00 Plzeň, jež je zaregistrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jakožto správce pod reg. č. 00074168, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

7.2. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, mohou být poskytnuty jinému správci, a to za účelem nabízení obchodu a služeb a v souladu s ust. § 5 odst. 5 a 6 zák. o ochraně osobních údajů. V případě, že s tímto postupem kupující nesouhlasí, může se kdykoliv na prodávajícího písemně obrátit, aby jeho údaje nebyly nadále zpracovány. Kupující bude z databáze vyřazen nejpozději do 30 dnů ode dne doručení takové žádosti.

7.3. Prodávající v případě, že získal elektronický kontakt na prodávajícího v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby, či v případě, že se kupující přihlásil k odběru newsletteru, může tento elektronický kontakt využít pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících vlastních obdobných výrobků nebo služeb za předpokladu, že takový postup neodmítl.

7.4. Kupující odesláním objednávky uděluje prodávajícímu souhlas s přiřazením dalších osobních údajů, zejména e-mailu, data narození a telefonického kontaktu ke jménu, příjmení a adrese.

7.5. Kupující dále odesláním objednávky vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon a e-mail, za účelem marketingu, tj. k nabízení zboží a služeb, a to na dobu 10 let ode dne odeslání objednávky. Rovněž tímto kupující uděluje souhlas s předáním těchto osobních údajů jinému správci, a to za účelem nabízení obchodu a služeb v souladu s ust. § 5 odst. 1 psím. f) zák. o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití. Kupující se může kdykoliv na prodávajícího písemně obrátit, aby jeho údaje nebyly nadále zpracovány. Kupující bude z databáze vyřazen nejpozději do 30 dnů ode dne doručení takové žádosti.

7.6. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies a pixelových tagů v jeho počítači.

7.7. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na e-mail obchod@nano4you.shop nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

8. Mimosoudní řešení sporů se spotřebitelem

8.1. Zákazník, jenž je spotřebitelem, je oprávněn v případě, že se domnívá, že je jednáním dodavatele poškozen, obrátit se na emailovou adresu obchod@nano4you.shop

8.2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě zákona č. 378/2015, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má zákazník rovněž právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

8.3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi dodavatelem a zákazníkem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

8.4. U České obchodní inspekce má zákazník možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.

8.5 Zákazník může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

8.6. Zákazník může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jen zákazník žijící v EU

8.7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz

8.8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

8.9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

8.10. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, www.uoou.cz

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Zákazník na sebe odesláním objednávky přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku

9.2. Odesláním objednávky zákazník výslovně prohlašuje, že se seznámil s Návodem k použití zboží - technickým listem, s těmito VOP, přičemž disponuje veškerými informacemi, které ke koupi a užití zboží potřebuje. Rovněž prohlašuje, že v případě, že měl ke zboží dotazy, tyto byly zodpovězeny k jeho spokojenosti a je mu známo, jaké zboží si kupuje. Převzetím zboží (jakoukoliv oprávněnou osobou) zákazník prohlašuje, že zboží bylo dodáno úplné, včetně všech nezbytných písemných nebo ústních informací a zejména, že byl seznámen se způsobem provozování a údržby zboží, svými právy z vadného plnění, závaznými pokyny k užívání výrobku a ostatními informacemi nezbytnými pro řádné užívání výrobku jako je mj. Návod k použití zboží. Zejména byl seznámen s životností zboží a jeho částí, stejně tak jako se zásadami správného zacházení, užívání a údržby. Zároveň zákazník bere na vědomí, že vady, jejichž vznik je spojen s nesprávným užíváním zboží, nesprávnou údržbou, používáním s nevyhovujícím příslušenstvím a dalším porušováním návodu k použití reklamovaného zboží, mohou být vyloučeny ze zákonné odpovědnosti prodávajícího za vadu zboží. Obal zboží, doklad o zaplacení, Návod k použití zboží, Reklamační řád, záruční list v případě, že byla poskytnuta záruka, a veškeré ostatní písemné nebo materiální příslušenství předané zákazníkovi při koupi výrobku tvoří nedílnou součást zboží. Toto ustanovení se nevztahuje na části nebo příslušenství zboží, které jsou v souvislosti s užíváním zboží spotřebovány.

9.3. Odesláním objednávky kupní smlouvy zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je zákazníkovi dostatečným způsobem před vlastním odesláním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

9.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání dle čl. I. těchto VOP a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k zobrazení na webových stránkách www.nano4you.shop a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkovi.

9.5. Komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou na e-mailové adrese obchod@nano4you.shop nebo telefonním kontaktem, pokud se strany nedohodnou jinak. Dodavatel rovněž může být kontaktován na telefonní lince +420 774 431 102

9.6. Znění těchto VOP může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

9.7. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že jejich vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva zákazníka - spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.8. Na smluvní vztah uzavřený mezi stranami na základě této smlouvy se neuplatní ustanovení §§ 557, 1765, 1766, 1793, 1794, 1799, 1800, 1977-1979, 1998-2000 zák. č 89/2012, občanský zákoník.

9.9. V případě, že zboží je zasíláno do zahraničí, je místem plnění ze strany dodavatele sídlo dodavatele.

9.10. Těmito VOP není omezena možnost dodavatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Bolsito s.r.o. vstupují v platnost a účinnost dne 1.11.2017.

Obchodní podmínky ke stažení ZDE