Čistič solárních panelů Solar BioClean

Kód: K6000100 K6000500 K6000100B Zvolte variantu
Neohodnoceno
439 Kč / ks 2.087 Kč / ks 878 Kč / ks od 439 Kč / ks
Vyprodáno Skladem (3 ks) Vyprodáno Zvolte variantu
Obal
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Speciálně vytvořený přípravek určený pro profesionální čištění a údržbu fotovoltaických panelů. Dokonale odstraňuje špínu, prach, mastnotu, vosky, pyl, ptačí a hmyzí trus.

Detailní informace

Detailní popis produktu

OBR_Solar_BioClean_cleanin

Čistič solárních panelů Solar BioClean

Solar BioClean je profesionální čistící přípravek vhodný pro čištění a údržbu fotovoltaických panelů. Dokonale odmašťuje a odstraňuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, konzervační oleje a vosky, ptačí a hmyzí trus a další velmi odolné nečistoty. Přípravek nezatěžuje životní prostředí, je biologicky odbouratelný a na vzduchu rozložitelný dle směrnice EU No. 648/2004. Přípravek Solar BioClean je biologicky odbouratelný do 21 dnů.

!!! VÝHODNÁ NABÍDKA !!! Při zakoupení 2 ks 1 l lahví získáte 1 ks 1 l láhev ZDARMA !!! SLEVA -33 % 

Solar BioClean je určen pro profesionální úklidové nebo realizační firmy.

  • Ultra silný koncentrát
  • Dokonale čistí a odmašťuje
  • Nezatěžuje životní prostředí
  • Je biologicky odbouratelný
  • Optimalizuje výkon fotovoltaických panelů
  • Nepoškozuje, žádné tipy materiálů
  • Vhodný pro ruční i strojové mytí

Osobní ochranné prostředky
Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

OBR_Solar_BioClean_professional_cleaning

Příprava před aplikací
Aplikaci provádějte při teplotě od 15 do 30 °C. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené od slunečního záření a dalších zdrojů tepla. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Ředění podle úrovně znečištění
Dávkování Běžné Střední Vysoké
1:300 1:100 1:50


Způsob aplikace
Solar BioClean ředíme vodou ( doporučujeme používat destilovanou, demineralizovanou nebo deionizovanou vodou) ve vhodném poměru dle intenzity znečištění. Použitím teplé vody +60 °C výrazně zvyšuje účinnost přípravku. Přípravek lze nanášet hadříkem, houbičkou, nástřikem nebo strojově. Prostředek naneste na znečištěný povrch a nechte několik minut působit. Poté doporučujeme důkladně omýt zbytky čističe vodou. V případě potřeby postup opakujte.

Následná ochrana povrchu s přípravky Nano4you
Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

Nano aplikace pro následné použití:

SolarEnergy – nano impregnace solárních panelů

Skladování
Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Symbol_GHS_07Symbol_GHS_09


VAROVÁNÍ
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P305+P351+P338 ŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařské ošetření. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje Limonene, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky

 

Doplňkové parametry

Kategorie: PRODUKTY
Záruka: 2 roky
? MATERIÁL: Sklo
? POUŽITÍ: Čištění, Údržba
? PROSTOR: Exteriér
POUŽITÍ : PROFI
pH: 5

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: