Extra silný čistič fasády, betonu a kamene AquaCleaner C800-K

Kód: K11000100 K11000500 K11000100B Zvolte variantu
Neohodnoceno
581 Kč od 581 Kč –30 % - - až –30 %
PR AC800 K mix
581 Kč od 581 Kč –30 % - - až –30 % 407 Kč / ks 2.759 Kč / ks 672 Kč / ks od 407 Kč / ks
Skladem (11 ks) Skladem (7 ks) Skladem (2 ks) Zvolte variantu
Obal
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Extra silný čisticí přípravek určený k odstraňování biologických nečistot jako jsou řasy a mechy. Slouží k snadnému a rychlému čištění fasád, betonu, kamene a cihel.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Extra silný čistič fasády, betonu a kamene AquaCleaner C800-K

AquaCleaner C800-K je extra silný čisticí přípravek ve formě vysoce účinného koncentrátu určený k odstraňování biologických nečistot (plíseň, řasy, sinice, mechy, houby). Přípravek slouží k snadnému a rychlému čištění porézních, obtížně omyvatelných povrchů jako jsou vnější a vnitřní fasády, beton, přírodní i umělý kámen, cihly atd. Nezpůsobuje povrchovou degradaci materiálu ani barev. Lze také použít jako prevence proti vzniku biologických nečistot.

 

AquaCleaner C800-K je vhodný pro profesionální stavební nebo realizační firmy.

  • Ultra silný koncentrát
  • Dokonale odstraňuje i nejodolnější biologické nečistoty
  • Univerzální použití na většinu minerálních povrchů
  • Oproti běžným intenzivním čističům nepoškozuje povrch
  • Neobsahuje chlór
  • Intenzivní čistič před aplikací nano ochrany

Osobní ochranné prostředky
Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

Příprava před aplikací
Před aplikací doporučujeme odstranit z ošetřovaného povrchu volné nečistoty (tím výrazně snížíme spotřebu prostředku). Aplikaci provádějte na mírně vlhký povrch a při teplotě od 15 do 30 °C. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené od slunečního záření a dalších zdrojů tepla. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

!!! POZOR !!! Chraňte trávníky a rostliny před zbytky AC800! Hrozí jejich poničení! !!! POZOR !!!

Způsob aplikace
AquaCleaner C800-K ředíme vodou ve vhodném poměru dle intenzity znečištění. Použití teplé vody výrazně zvyšuje účinnost přípravku. Přípravek nanášejte rovnoměrně a v dostatečném množství dle savosti povrchu. Přípravek lze nanášet natíráním, válečkováním, za pomoci ručního rozprašovače nebo strojově. Naneste přípravek na znečištěný materiál a nechte 20 - 120 minut působit ( nechte působit, dle stupně znečištění). Následně plochu omyjte, ideálně tlakem vody. V případě potřeby postup opakujte. Pro vytvoření prevence proti zamezení růstu mechů a řas ředíme v poměru 1:10 s vodou. Aplikujte rovnoměrně a v dostatečném množství dle savosti povrchu. Takto ošetřený povrch již neodstraňujte!

Ředění podle úrovně znečištění
Dávkování Běžné Střední Vysoké
1:20 1:10 1:5
na 1 litr hotového roztoku 48 ml 91 ml 167 ml


Následná ochrana povrchu s přípravky Nano4you

Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

Nano aplikace pro následné použití:
NanoMinerál  – nano impregnace kamene a fasády
NanoMinerál+  – nano impregnace betonu a dlažby
NanoMinerál PREMIUM  – extrémně odolná nano impregnace
NanoGlass HOME  – nano impregnace skla, keramiky a polykarbonátu
NanoPaint HOME  – nano impregnace plastu a lakovaných dílů
NanoMetal – nano impregnace kovů

Skladování
Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008 

Symbol_GHS_05


NEBEZPEČÍ
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P260 Nevdechujte plyn/mlhu/páry/aerosoly. P264 Po manipulaci důkladně omyjte kůži vodou. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353  PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje kvarterní amoniové sloučeniny, benzyl-C12-C18 alkyldimethylchlorid

 

Doplňkové parametry

Kategorie: PRODUKTY
Záruka: 2 roky
? MATERIÁL: Keramika, Beton, Fasáda
? POUŽITÍ: Čištění
? PROSTOR: Exteriér
ČISTÍCÍ PŘÍPRAVEK: ČIŠTĚNÍ - ÚDRŽBA
pH: 6

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: