Extra silný odstraňovač mastnoty pěnivý AquaCleaner C205-K

Kód: K4000100 K4000500 Zvolte variantu
Neohodnoceno
296 Kč od 296 Kč –30 % - až –30 %
PRO AC205
296 Kč od 296 Kč –30 % - až –30 % 208 Kč / ks 1.410 Kč / ks od 208 Kč / ks
Vyprodáno (1 ks) Skladem (5 ks) Zvolte variantu
Obal
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Extra silný, VYSOCE PĚNÍCÍ čistič a rychlý čistič na silně znečištěné povrchy. Určen pro rychlé a jednoduché čištění fasád, omítek, betonu, opláštění, podlah a parkovišť.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Extra silný odstraňovač mastnoty pěnivý AquaCleaner C205-K

AquaCleaner C205-K je vysoce pěnící čistič a rychlý čistič na silně znečištěné povrchy. Byl vyvinut pro rychlé a jednoduché čištění fasád, omítek, betonu, opláštění, podlah, parkovišť a dalších povrchů, které podléhají silnému znečištění. V jednom kroku čistí a zároveň renovuje ošetřený materiál. Odstraňuje tmavé zabarvení od olejů a paliv, hloubkově čistí a odstraňuje špínu z mikropórů materiálu. Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu ani barev.

AquaCleaner C205-K je vhodný pro profesionální úklidové nebo realizační firmy.

  • Ultra silný koncentrát
  • Dokonale odstraňuje i nejodolnější nečistoty
  • Univerzální použití na většinu minerálních povrchů
  • Oproti běžným intenzivním čističům nepoškozuje povrch
  • Připravuje povrch pro aplikaci nano ochrany
  • Nízká spotřeba přípravku od 30 ml / 10 l vody

Osobní ochranné prostředky
Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

Příprava před aplikací
Aplikaci provádějte při teplotě od 15 do 30 °C. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené od slunečního záření a dalších zdrojů tepla. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Způsob aplikace
AquaCleaner C205-K ředíme vodou ve vhodném poměru dle intenzity znečištění. Použití teplé vody +60 °C výrazně zvyšuje účinnost přípravku. Nejlepších výsledků dosáhnete, nanesete-li přípravek postřikem a nechte 5-10 minut působit. Použitím kartáče nebo vysokého tlaku dokonale odstraníte i hluboké nečistoty. V případě ruční aplikace doporučujeme použít aplikátor s pěnovou koncovkou. Po vyčištění důkladně opláchněte čistou vodou, nejlépe vysokým tlakem vody. V případě potřeby postup opakujte.

Ředění podle úrovně znečištění
Dávkování Běžné Střední Vysoké
1:30 1:10 1:5
na 1 litr hotového roztoku 32 ml 91 ml 168 ml


Následná ochrana povrchu s přípravky Nano4you
Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

Nano aplikace pro následné použití:

NanoMinerál  – nano impregnace kamene a fasády
NanoMinerál+  – nano impregnace betonu a dlažby
NanoMinerál PREMIUM  – extrémně odolná nano impregnace
NanoGlass HOME  – nano impregnace skla, keramiky a polykarbonátu
NanoPaint HOME  – nano impregnace plastu a lakovaných dílů
NanoMetal – nano impregnace kovů
Nano AntiSlip – protiskluzový nátěr

Skladování
Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008 

Symbol_GHS_05


NEBEZPEČÍ
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: hydroxid sodný; < 5% neiontové povrchově aktivní látky

 

Doplňkové parametry

Kategorie: PRODUKTY
Záruka: 2 roky
? MATERIÁL: Dřevo, Plast, Keramika, Kámen, Beton, Fasáda
? POUŽITÍ: Čištění
? PROSTOR: Exteriér
ČISTÍCÍ PŘÍPRAVEK: ČIŠTĚNÍ - ÚDRŽBA
pH: 10

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: