Vážení zákazníci. Moc děkujeme, že jste si vybrali naše produkty NANO4YOU! Vaše důvěra nás moc těší a velice si jí vážíme. V příštím roce Vám chceme nabídnout spoustu nových a zajímavých věcí. Pokud chcete vědět více, sledujte nás na facebooku nano4you. Dovolujeme si Vás informovat o provozu a distribuci produktů nano4you na konci roku 2019 a začátek 2020. Sklad bude v období od 21.12.2019 do 19.1. 2020 UZAVŘEN. GARANCE DODÁNÍ DO VÁNOC, tak poslední zásilky odesíláme v úterý 17.12.2019. Poslední objednávky odesíláme 20.12.2019 a následně od 20.1.2020. Přejeme Vám veselé a štědré vánoce. Spoustu radosti a spokojenosti s našimi produkty NANO4YOU. V příštím roce 2020 se na Vás znovu těšíme! :-) Děkujeme! Mirek Dolejš - jednatel společnosti ANKER technology s.r.o.

Extra silný odstraňovač minerálních usazenin AquaCleaner C304-K

Kód: K9000100 K9000500 Zvolte variantu
Neohodnoceno
272 Kč od 272 Kč –30 % - až –30 %
PRO AC304 K
272 Kč od 272 Kč –30 % - až –30 % 191 Kč / ks 1.295 Kč / ks od 191 Kč / ks
Skladem (17 ks) Skladem (4 ks) Zvolte variantu
Obal
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Extra silný a vysoce účinný čisticí přípravek určený k odstraňování zbytků stavebních nečistot jako jsou beton, malta, cementová spárovací hmota a cementové výkvěty

Detailní informace

Detailní popis produktu

Extra silný odstraňovač minerálních usazenin AquaCleaner C304-K

AquaCleaner C304-K je extra silný čisticí přípravek ve formě vysoce účinného koncentrátu určený k odstraňování minerálních a vápenatých usazenin. Odstraňuje zbytky stavebních materiálů jako jsou beton, malta, cementová spárovací hmota, cementové výkvěty, vodní kámen apod. Je vhodný pro čištění fasád, glazurovaných obkládacích dlaždic, umělého i přírodního kamene (sochy, zahradní dekorace, schody), betonových dílů (sloupy, dlažby, zdi) atd.

AquaCleaner C304-K je vhodný pro profesionální úklidové, stavební nebo realizační firmy.

  • Ultra silný koncentrát
  • Dokonale odstraňuje znečištění po stavebních pracích
  • Odstraňuje minerální nečistoty a výkvěty
  • Nízká spotřeba přípravku
  • Univerzální použití
  • Připravuje povrch pro aplikaci nano ochrany

Osobní ochranné prostředky
Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce. Provádíte-li aplikaci v interiéru, dbejte zejména na dobré větrání prostoru. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže není možné dodržet limity NPK-P, je nutné použít vhodné pomůcky pro ochranu dýchacího ústrojí.

Příprava před aplikací
Aplikaci provádějte při teplotě od 15 do 30 °C. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené od slunečního záření a dalších zdrojů tepla. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Příprava před aplikací
AquaCleaner C304-K ředíme vodou ve vhodném poměru dle intenzity znečištění. Použití teplé vody výrazně zvyšuje účinnost přípravku. Nejlepších výsledků dosáhnete, nanesete-li přípravek postřikem a nechte 5-10 minut působit. Použitím kartáče nebo vysokého tlaku dokonale odstraníte i hluboké nečistoty. V případě ruční aplikace doporučujeme použít aplikátor s pěnovou koncovkou. Po vyčištění důkladně opláchněte čistou vodou, nejlépe vysokým tlakem vody. V případě potřeby postup opakujte.

!!! POZOR !!! Při aplikaci se vyhněte kontaktu s kovy (nerez, ocel, hliník, mosaz, měď atd), hrozí jejich poškození! Přípravek také nepoužívejte na povrchy z vápence, mramoru nebo travertinu. Hrozí jejich poškození !!! POZOR !!!

Ředění podle úrovně znečištění
Dávkování Běžné Střední Vysoké
1:30 1:10 1:5
na 1 litr hotového roztoku 32 ml 91 ml 168 ml


Následná ochrana povrchu s přípravky Nano4you
Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

Nano aplikace pro následné použití:

NanoMinerál  – nano impregnace kamene a fasády
NanoMinerál+  – nano impregnace betonu a dlažby
NanoMinerál PREMIUM  – extrémně odolná nano impregnace
NanoGlass HOME  – nano impregnace skla, keramiky a polykarbonátu
NanoPaint HOME – nano impregnace plastu a lakovaných dílů
NanoCeratec   nano impregnace leštěného kamene a keramiky
Nano AntiSlip – protiskluzový nátěr

Skladování
Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.


 Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008 

Symbol_GHS_05

NEBEZPEČÍ H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: Kyselina chlorovodíková, < 5% neiontových povrchově aktivních látek

 

Doplňkové parametry

Kategorie: PRODUKTY
Záruka: 2 roky
? MATERIÁL: Sklo, Plast, Keramika, Kámen, Beton, Fasáda
? POUŽITÍ: Čištění
? PROSTOR: Exteriér, Interiér
ČISTÍCÍ PŘÍPRAVEK: ČIŠTĚNÍ - ÚDRŽBA
pH: 1

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: