Extra silný odstraňovač vodního kamene AquaCleaner C310-K

Kód: K10000100 K10000500 Zvolte variantu
Neohodnoceno
318 Kč od 318 Kč –30 % - až –30 %
PRO AC310 K
318 Kč od 318 Kč –30 % - až –30 % 223 Kč / ks 1.511 Kč / ks od 223 Kč / ks
Skladem (5 ks) Skladem (1 ks) Zvolte variantu
Obal
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Extra silný čisticí přípravek určený k odstraňování vodního kamene, rzy a oxidace. Přípravek je vhodný pro čištění citlivých materiálů polykarbonát, nerez, hliník a mosaz

Detailní informace

Detailní popis produktu

Extra silný odstraňovač vodního kamene AquaCleaner C310-K

AquaCleaner C310-K je extra silný čisticí přípravek ve formě vysoce účinného koncentrátu určený k odstraňování minerálních usazenin, rzy a oxidace. Přípravek je vhodný pro čištění materiálů, které není možné čistit kyselými čističi z důvodu možnosti poškození nerezové oceli a hliníku. Přípravek je vhodný, jak pro domácí využití, tak pro profesionální provozy, jako jsou aqua parky, lázně, veřejné bazény, sauny, wellness centra, hotely nebo kuchyně.

AquaCleaner C310-K je vhodný pro profesionální úklidové, stavební nebo realizační firmy.

  • Ultra silný koncentrát
  • Odstraňuje extrémní znečištění po stavebních pracích
  • Dokonale odstraňuje oxidaci, povrchovou rez a minerální usazeniny
  • Univerzální použití na všechny kovové povrchy včetně oceli a hliníku
  • Oproti kyselým čističům nepoškozuje povrch
  • Intenzivní čistič před aplikací nano ochrany

Osobní ochranné prostředky
Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce. Provádíte-li aplikaci v interiéru, dbejte zejména na dobré větrání prostoru. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže není možné dodržet limity NPK-P, je nutné použít vhodné pomůcky pro ochranu dýchacího ústrojí.

Příprava před aplikací
Aplikaci provádějte při teplotě od 15 do 30 °C. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené od slunečního záření a dalších zdrojů tepla. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

!!! POZOR !!! Přípravek nepoužívejte na povrchy z vápence, mramoru nebo travertinu. Hrozí jejich poškození !!! POZOR !!!

Příprava před aplikací
AquaCleaner C310-K ředíme vodou ve vhodném poměru dle intenzity znečištění. Použití teplé vody výrazně zvyšuje účinnost přípravku. Přípravek lze nanášet natíráním, válečkováním, za pomoci ručního rozprašovače nebo strojově. Nejlepších výsledků dosáhnete, nanesete-li přípravek postřikem a nechte 10 - 20 minut působit. Použitím kartáče nebo vysokého tlaku dokonale odstraníte i hluboké nečistoty. Po vyčištění důkladně opláchněte čistou vodou, nejlépe vysokým tlakem vody. V případě potřeby postup opakujte.

Ředění podle úrovně znečištění
Dávkování Běžné Střední Vysoké
1:30 1:10 1:5
na 1 litr hotového roztoku 32 ml 91 ml 168 ml


Následná ochrana povrchu s přípravky Nano4you
Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

Nano aplikace pro následné použití:

NanoMinerál  – nano impregnace kamene a fasády
NanoMinerál+  – nano impregnace betonu a dlažby
NanoGlass HOME  – nano impregnace skla, keramiky a polykarbonátu
NanoPaint HOME – nano impregnace plastu a lakovaných dílů
NanoMetal – nano impregnace kovů
Nano AntiSlip – protiskluzový nátěr

Skladování
Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008 

Symbol_GHS_07

VAROVÁNÍ H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice. P305 + P351 + P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje:  < 5% neiontové povrchově aktivní látky

 

Doplňkové parametry

Kategorie: PRODUKTY
Záruka: 2 roky
? MATERIÁL: Sklo, Plast, Keramika, Lak, Kov, Kámen, Fasáda
? POUŽITÍ: Čištění
? PROSTOR: Exteriér, Interiér
ČISTÍCÍ PŘÍPRAVEK: ČIŠTĚNÍ - ÚDRŽBA
pH: 2

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: