Extra silný univerzální čistič AquaCleaner A50-K

Kód: K1000100 K1000500 K1000100B Zvolte variantu
Neohodnoceno
439 Kč od 439 Kč –30 % - - až –30 %
PRO AC50
439 Kč od 439 Kč –30 % - - až –30 % 307 Kč / ks 2.087 Kč / ks 508 Kč / ks od 307 Kč / ks
Vyprodáno Skladem (2 ks) Skladem (1 ks) Zvolte variantu
Obal
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Extra silný univerzální čistič vhodný pro každodenní údržbu neporézních materiálů, jako jsou např. sklo, polykarbonát, keramika, plast, lakované povrchy, dřevo, kov atd.

Detailní informace

Detailní popis produktu

OBR_Extra silný_univerzální_čistič_AquaCleaner_A50-K

Extra silný univerzální čistič AquaCleaner A50-K

AquaCleaner A50-K je nehořlavý, netoxický čisticí přípravek ve formě ultra silného koncentrátu. Je vhodný pro každodenní údržbu neporézních materiálů, jako jsou např. sklo, polykarbonát, keramika, plast, lakované povrchy, dřevo, kov atd. Dokonale odstraňuje biologické nečistoty, minerální, rostlinná a živočišná mazivakonzervační oleje a těžce odstranitelné nečistoty.

AquaCleaner A50-K je vhodný pro profesionální úklidové nebo realizační firmy.

  • Ultra silný koncentrát
  • Dokonale odstraňuje i nejodolnější nečistoty
  • Univerzální použití na všechny neporézní povrchy
  • Oproti běžným intenzivním čističům nepoškozuje povrch
  • Nízká spotřeba přípravku od 30 ml / 10 l vody

Osobní ochranné prostředky
Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

Příprava před aplikací
Aplikaci provádějte při teplotě od 15 do 30 °C. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené od slunečního záření a dalších zdrojů tepla. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

OBR_Extra silný_univerzální_čistič_skla

Způsob aplikace
AquaCleaner A50-K ředíme vodou ve vhodném poměru dle intenzity znečištění. Použitím teplé vody +60 °C výrazně zvyšuje účinnost přípravku. Přípravek lze nanášet hadříkem, houbičkou, nástřikem nebo strojově. Prostředek naneste na znečištěný povrch a nechte několik minut působit. Poté doporučujeme důkladně omýt zbytky čističe vodou. V případě potřeby postup opakujte. 

Ředění podle úrovně znečištění
Dávkování Běžné Střední Vysoké
do 10 litrů 30 ml 60 ml 120 ml


Následná ochrana povrchu s přípravky Nano4you
Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

Nano aplikace pro následné použití:
NanoGlass HOME – nano impregnace skla, keramiky a polykarbonátu
NanoPaint HOME  – nano impregnace plastu a lakovaných dílů
NanoMetal – nano impregnace kovů
NanoCeratec   nano impregnace leštěného kamene a keramiky
Nano AntiSlip – protiskluzový nátěr
Nano AntiPrint – nano ochrana proti otiskům na kovy

Skladování
Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem. 


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008 

Symbol_GHS_07Symbol_GHS_09


VAROVÁNÍ
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P305+P351+P338 ŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařské ošetření. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje Limonene, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky

 

Doplňkové parametry

Kategorie: PRODUKTY
Záruka: 2 roky
? MATERIÁL: Sklo, Dřevo, Plast, Keramika, Lak, Kov
? POUŽITÍ: Čištění, Údržba
? PROSTOR: Exteriér
POUŽITÍ : PROFI
pH: 6

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: