Extrémně odolná impregnace textilu NanoTextil PREMIUM

Kód: NY18000025 NY18000500 Zvolte variantu
Neohodnoceno
474 Kč / ks 6.846 Kč / ks od 474 Kč / ks
Vyprodáno (1 ks) Na dotaz (2 ks) Zvolte variantu
Obal
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

NanoTextil PREMIUM je určen autosedaček, sedacích souprav, slunečníků, markýz, koberců, matrací, outdoorového vybavení, batohů, stanů, kombinéz pro motocyklisty.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Extrémně odolná nano impregnace textilu NanoTextil PREMIUM

NanoTextil PREMIUM je impregnační přípravek na bázi rozpouštědel, určený pro zvýšenou ochranu textilu a kůže. Přípravek vytváří na ošetřeném povrchu ultra tenkou vysoce hydrofobní nano vrstvu na bázi fluoro-polymerů, která chrání materiál před vnějšími nepříznivými vlivy jako jsou špína, voda, olej, prach, mastnota, moč, zbytky jídel nebo nápojů apod. Přípravek je vhodný pro ošetření autosedaček, sedacích souprav, slunečníků, markýz, koberců, matrací, outdoorového vybavení, batohů, stanů, kombinéz pro motocyklisty a dalších textilních povrchů.

Vrstva má samočistící schopnost (takzvaný lotosový efekt), je plně transparentní a nezanechává mastný film. Je vysoce hydrofobní, ale zároveň prodyšná a paropropustná. Ošetřený povrch se stává chemicky odolným vůči přípravkům do pH 13

NanoTextil PREMIUM je vhodný pro domácí i pro profesionální použití.

  • Univerzální použití na všechny druhy textilií
  • Nepoškozuje ošetřovaný povrch
  • Ošetřený povrch je UV stabilní
  • Určen pro vysoce zatížený povrch i v exteriéru
  • Spotřeba přípravku je závislá na savosti ošetřovaného materiálu v rozmezí 30–80 ml/m2

Osobní ochranné prostředky
Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce. Provádíte-li aplikaci v interiéru, dbejte zejména na dobré větrání prostoru. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže není možné dodržet limity NPK-P, je nutné použít vhodné pomůcky pro ochranu dýchacího ústrojí. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže.

Příprava před aplikací
Pro dosažení požadovaných výsledků je nutné dodržet předepsaný aplikační postup. Pracujte při teplotách vyšších než 15 °C. Plochy, které chcete ošetřit, musí být zcela suché, zbavené všech nečistot a pozůstatků čistících přípravků. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené slunečním zářením, teplota plochy by neměla přesáhnout 30 °C. Provádíte-li aplikaci venku, nepracujte za deště nebo mrholení. Volte takové podmínky, aby nebyla ošetřená plocha 3 - 4 hodiny po aplikaci vystavena vlivu vody. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Příprava podkladu
Před nano aplikací je nutné ošetřovaný povrch důkladně vyčistit. Podle tipu znečištění, vždy volíme správný čistič!

Pro různé typy znečištění nabízíme naše efektivní čističe z řady ANKER CLEANERS:

AquaCleaner Textil - čistič textilu a kůže
AquaCleaner Textil-K - extra silný čistič textilu a kůže

PŘÍPRAVEK JE PŘIPRAVEN K PŘÍMÉMU POUŽITÍ! 

Způsob aplikace
Nano impregnace textilu NanoTextil PREMIUM nanášejte rovnoměrně v jedné vrstvě v dostatečném množství v závislosti na savosti materiálu. Přípravek lze nanášet pomocí rozprašovače nebo namáčením. Zbytky přípravku rozetřete pomocí N4Y CarPolish sponge. Přípravek  zasychá dle aktuálních povětrnostních podmínek. 24 hodin po aplikaci (při teplotě vzduchu okolo 20 °C) nanesená vrstva zcela zasychá a stává se vodě odolnou. Zbytky nano přípravku nikdy nevracejte zpět do originálního balení!

Údržba
Ošetřený materiál perte nebo čistěte ve vodě do 30 °C bez pracích prášků a aviváže. Po vyprání nechte usušit za běžné pokojové teploty. Ošetřený povrch nežehlete! Pokud impregnační účinek zeslábne, aplikaci opakujte. Obnova starého nano nátěru se provádí stejným způsobem jako aplikace předchozích nátěrů.

Skladování
Spotřebujte do 12 měsíců od data výroby. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem. Uchovávejte mimo dosah zdrojů žáru, při manipulaci s přípravkem nekuřte. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. S výrobkem pracujte pouze v místech, kde nehrozí nebezpečí výbuchu.


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008 

Symbol_GHS_02Symbol_GHS_08


NEBEZPEČÍ H226 Hořlavá kapalina a páry. H304, P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje: Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká

 

Doplňkové parametry

Kategorie: PRODUKTY
Záruka: 2 roky
NANO PŘÍPRAVEK: OCHRANA TEXTILU
POUŽITÍ: OBLEČENÍ A DOPLŇKY
pH: 6
APLIKACE: OCHRANA

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: