Impregnace autolaku a plastových dílů NanoPaint CAR

Kód: NY12000005 NY12000010 NY12000025 NY12000100 Zvolte variantu
Tip
3 hodnocení
242 Kč / ks 420 Kč / ks 968 Kč / ks 3.227 Kč / ks od 242 Kč / ks
Vyprodáno Skladem (2 ks) Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Zvolte variantu
Balení
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Impregnace autolaku a plastových dílů NanoPaint CAR byl vyvinut pro ošetření nových i starých lakovaných a plastových dílů osobních i nákladních automobilů, motocyklů, jízdních kol, vozů MHD, lodí, letadel a dalších dopravních prostředků.

Detailní informace

Detailní popis produktu

impregnace autolaku a plastových dílů NanoPaint Car

Lihový nano přípravek určený pro povrchovou ochranu  auto laků a plastových dílů

NanoPaint CAR je lihový impregnační přípravek s obsahem nanočástic SIO2 určený pro povrchovou ochranu auto laků a plastů. Přípravek vytváří na ošetřeném povrchu ultra tenkou vysoce hydrofobní nano vrstvu, která chrání materiál před vnějšími nepříznivými vlivy jako jsou např. déšť, hmyz, prach, ptačí trus nebo námraza. Nátěr NanoPaint má samočistící schopnost (takzvaný lotosový efekt), je plně transparentní a nezanechává mastný film. Ošetřený povrch se stává chemicky odolným vůči přípravkům do pH 13 a vůči teplotám až do 400 °C. Životnost vrstvy NanoPaint závisí na správné aplikaci a míře mechanické zátěže. Orientační životnost nano vrstvy je 6-12 měsíců nebo 10-20 000 najetých kilometrů.

Ošetřením autolaku přípravkem NanoPaint CAR prodlužujeme jeho čistotu a životnost.

Přípravek je vhodný pro domácí použití i pro použití v auto myčkách, lakovnách a dalších profesionálních provozech.

  • Ošetřený povrch je plně transparentní, bez projevů mastného filmu
  • Chrání před ulpíváním špíny a vodního kamene
  • Usnadňuje následné čištění ošetřeného povrchu i běžnými čisticími přípravky
  • Povrch ošetřeného materiálu je vysoce hydrofobní
  • Oproti běžným impregnacím účinkuje dlouhodobě, až 12 měsíců nebo do 20 000 najetých kilometrů
  • Nízká spotřeba přípravku (5–10 ml/m2)

Impregnační přípravek NanoPaint CAR byl vyvinut pro ošetření nových i starých lakovaných a plastových dílů osobních i nákladních automobilů, motocyklů, jízdních kol, vozů MHD, lodí, letadel a dalších dopravních prostředků. 

Nyní při zakoupení produktu NanoPaint CAR obdržíte NanoCleaner ZDARMA!!!

Před aplikací nátěru NanoPaint CAR je nutné povrch dokonale vyčistit a odmastit! Doporučujeme důkladně vyčistit i nový povrch, materiál může být znečištěn během výroby nebo přepravy.

Pro odstranění nečistot doporučujeme tyto vysoce účinné čističe 

Autošampon pro ruční mytí NanoShampon – nano-šampon pro ruční mytí s ochrannou vrstvou - ULTRA KONCENTRÁT

Autošampon pro strojní mytí NanoShampon+ – nano-šampon pro ruční a tlakové mytí s ochrannou vrstvou - ULTRA KONCENTRÁT

Odstraňovač hmyzu AC BUG – přípravek pro odstraňování zbytků hmyzu

Čistič disků AC230– čisticí, odmašťovací a odstraňovací přípravek pro většinu povrchů

Univerzální čistič a odmašťovač NanoCleaner čistič s obsahem 70% isopropylalkoholu na neporézní materiály


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Symbol_GHS_02Symbol_GHS_07

NEBEZPEČÍ

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P301+P315 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

Obsahuje: ethanol

Doplňkové parametry

Kategorie: PRODUKTY
Záruka: 2 roky
NANO PŘÍPRAVEK: OCHRANA AUTOLAKU A PLASTOVÝCH DÍLŮ
POUŽITÍ: PROFI A HOBBY
ph: 5
PROSTOR: EXTERIÉR - INTERIÉR

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: