Impregnace autoskla a plexiskla NanoGlass CAR

Kód: NY11000005 NY11000025 Zvolte variantu
Tip
2 hodnocení
242 Kč / ks 968 Kč / ks od 242 Kč / ks
Vyprodáno Skladem (1 ks) Zvolte variantu
Balení
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Impregnace autoskla a plexiskla NanoGlass CAR je vhodný pro ošetření, jak nových tak starších automobilových skel, čelních štítů motocyklů, automobilových a motocyklových světel, plexi štítů motocyklových helem a dalších skleněných a polykarbonátových ploch.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Impregnace autoskla a plexiskla NanoGlass Car

Lihový nano přípravek určený pro povrchovou ochranu auto skla a polykarbonátu

NanoGlass CAR je lihový impregnační přípravek s obsahem nanočástic SIO2 určený pro povrchovou ochranu skla a polykarbonátu. Přípravek vytváří na ošetřeném povrchu ultra tenkou vysoce hydrofobní nano vrstvu, která chrání materiál před vnějšími nepříznivými vlivy jako jsou např. déšť, hmyz, ptačí trus nebo námraza. Nátěr NanoGlass CAR má samočistící schopnost, za jízdy odvádí vodu z výhledu řidiče (takzvaný lotosový efekt), plně zastupuje funkci tekutých stěračů. Ošetřený povrch se stává chemicky odolným vůči přípravkům do pH 13 a vůči teplotám až do 400 °C. Životnost vrstvy NanoGlass závisí na správné aplikaci a míře mechanické zátěže. Orientační životnost nano vrstvy je 6-12 měsíců nebo 10-20 000 najetých kilometrů.

Ošetřením automobilového skla přípravkem NanoGlass CAR zvyšujeme bezpečnost jízdy za deště a v zimě.

Přípravek je vhodný pro domácí použití i pro použití v auto myčkách, lakovnách a dalších profesionálních provozech.

  • Ochranná vrstva nevytváří mastný film
  • Snižuje odrazivost světla o ρ = 0,1
  • Zvyšuje bezpečnost a pohodlnost jízdy za deště, zastupuje funkci tekutých stěračů
  • Snadné odstraňování zbytků hmyzu za pomocí čisté vody
  • V zimních měsících zpomaluje namrzání skla a značně usnadňuje odstranění námrazy
  • Usnadňuje následné čištění ošetřeného povrchu i běžnými čisticími přípravky
  • Oproti běžným impregnacím účinkuje dlouhodobě, až 12 měsíců nebo do 20 000 najetých kilometrů
  • Nízká spotřeba přípravku (5–10 ml/m2)

Impregnační nátěr NanoGlass CAR je vhodný pro ošetření jak nových tak starších automobilových skel, čelních štítů motocyklů, automobilových a motocyklových světel, plexi štítů motocyklových helem a dalších skleněných a polykarbonátových ploch. Dále lze přípravkem ošetřit čelní skla nákladních vozů, TIR, vozů hromadné dopravy (autobusy, trolejbusy, tramvaje, metra), lodí, člunů nebo letadel.

Nyní při zakoupení produktu NanoGlass CAR obdržíte NanoCleaner ZDARMA!!!

Před aplikací nátěru NanoGlass CAR je nutné povrch dokonale vyčistit a odmastit! Doporučujeme důkladně vyčistit i nový povrch, materiál může  být znečištěn během výroby nebo přepravy.

Pro odstranění nečistot doporučujeme tyto vysoce účinné čističe

Autošampon pro ruční mytí NanoShampon – nano-šampon pro ruční mytí s ochrannou vrstvou - ULTRA KONCENTRÁT

Autošampon pro strojní mytí NanoShampon+ – nano-šampon pro ruční a tlakové mytí s ochrannou vrstvou - ULTRA KONCENTRÁT

Odstraňovač hmyzu AquaCleaner Bug – přípravek pro odstraňování zbytků hmyzu

Univerzální čistič a odmašťovač NanoCleaner čistič s obsahem 70% isopropylalkoholu na neporézní materiály


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Symbol_GHS_02Symbol_GHS_07

NEBEZPEČÍ

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P301+P315 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

Obsahuje: ethanol

Doplňkové parametry

Kategorie: PRODUKTY
Záruka: 2 roky
NANO PŘÍPRAVEK: OCHRANA AUTOSKLA A POLYKARBONÁTU
POUŽITÍ: PROFI A HOBBY
ph: 5
PROSTOR: EXTERIÉR - INTERIÉR

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: