Impregnace kovů NanoMetal

Kód: LA120000 NY14000010 NY14000025 NY14000005 Zvolte variantu
Tip
Neohodnoceno
32 Kč / ks 420 Kč / ks 968 Kč / ks 242 Kč / ks od 32 Kč / ks
Skladem (93 ks) Vyprodáno Skladem (1 ks) Vyprodáno Zvolte variantu
Balení
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Impregnace kovů NanoMetal byla vyvinuta pro impregnaci kovů a kovových slitin jako jsou např. nerez ocel, černá ocel, měď, mosaz, hliník, zlato, stříbro nebo platina.

Detailní informace

Detailní popis produktu

impregnace kovů NanoMetal

Lihový nano přípravek určený pro hydrofobní povrchovou ochranu kovů

NanoMetal je lihový impregnační přípravek s obsahem nanočástic SIO2 určený pro povrchovou ochranu kovových ploch. Aplikace vytváří na ošetřeném povrchu ultra tenkou vysoce hydrofobní nano vrstvu, která chrání materiál před vnějšími nepříznivými vlivy jako jsou např. déšť, špína, prachové částice, mastnota, námraza a vodní kámen. Nátěr má samočistící schopnost (tzv. lotosový efekt), je plně transparentní a nezanechává mastný film. Ošetřený povrch se stává chemicky odolným vůči přípravkům do pH 13 a vůči teplotám až do 400 °C. Životnost ochranné vrstvy závisí na správné aplikaci a míře mechanické zátěže.

Přípravek je vhodný pro domácnosti i pro profesionální úklidové a další realizační firmy.

  • Ochranná vrstva je plně transparentní bez projevů mastného filmu
  • Chrání před usazováním špíny a vodního kamene
  • Usnadňuje následné čištění povrchu i běžnými čisticími přípravky
  • Povrch se stává vysoce hydrofobním
  • Oproti běžným impregnacím účinkuje dlouhodobě
  • Nízká spotřeba přípravku  (5–10 ml/m2)

Impregnační nátěr NanoMetal je vhodný pro ošetření jak nových tak starších materiálů jako jsou např. vodovodní baterie, kovové dřezy, kuchyňské spotřebiče, kovové doplňky pro automobily a motocykly, sběratelské mince atd.

Nyní při zakoupení produktu NanoMetal obdržíte NanoCleaner ZDARMA!!!

Před aplikací nátěru NanoMetal je nutné povrch dokonale vyčistit a odmastit! Doporučujeme důkladně vyčistit i nový povrch, materiál může  být znečištěn během výroby nebo přepravy.

Pro odstranění nečistot doporučujeme tyto vysoce účinné čističe

Odstraňovač mastnoty AC230 – čisticí, odmašťovací a odstraňovací přípravek pro většinu povrchů

Odstraňovač vodního kamene AC310 – odstraňovač vodního kamene a projevů oxidace kovů

Univerzální čistič a odmašťovač NanoCleaner čistič s obsahem 70% isopropylalkoholu na neporézní materiál

Extra silný univerzální čistič pro každodenní použití AC50-K – extra silný, univerzální čistič neporézního materiálu - koncentrát

Autošampon pro ruční mytí NanoShampon – nano-šampon pro ruční mytí s ochrannou vrstvou - ULTRA KONCENTRÁT

Autošampon pro strojní mytí NanoShampon+ – nano-šampon pro ruční a tlakové mytí s ochrannou vrstvou - ULTRA KONCENTRÁT

Odstraňovač hmyzu AC Bug – prostředek na odstraňování hmyzu

Čistič disků AC230  – čisticí, odmašťovací a odstraňovací přípravek pro většinu povrchů


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Symbol_GHS_02Symbol_GHS_07

NEBEZPEČÍ

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P301+P315 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

Obsahuje: ethanol

Doplňkové parametry

Kategorie: PRODUKTY
Záruka: 2 roky
NANO PŘÍPRAVEK: OCHRANA KOVŮ
POUŽITÍ: PROFI A HOBBY
ph: 5
PROSTOR: EXTERIÉR - INTERIÉR

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: