Impregnace plastu a lakovaných dílů NanoPaint HOME

Kód: NY30000025
Tip
Neohodnoceno
968 Kč / ks
Vyprodáno
Balení
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Impregnace plastu a lakovaných dílů NanoPaint HOME byl vyvinut pro ošetření garážových vrat, plastový nábytek, dveře, parapety, akrylátové vany a vaničky.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Impregnace plastu a lakovaných dílů NanoPaint HOME

Lihový nano přípravek určený pro povrchovou ochranu lakovaných povrchů a plastů

NanoPaint HOME je lihový impregnační přípravek s obsahem nanočástic SIO2 určený pro povrchovou ochranu lakovavých povrchů a plastových dílů. Přípravek vytváří na ošetřeném povrchu ultra tenkou vysoce hydrofobní nano vrstvu, která chrání materiál před vnějšími nepříznivými vlivy jako jsou např. voda, mastnota, prach, vodní kámen nebo graffiti. Nátěr má samočistící schopnost (takzvaný lotosový efekt), je plně transparentní, nezanechává mastný film. Ošetřený povrch se stává chemicky odolným vůči přípravkům do pH 13 a vůči teplotám až do 400 °C. Životnost vrstvy NanoPaint HOME závisí na správné aplikaci a míře mechanické zátěže. Orientační životnost nano vrstvy je 24 - 60 měsíců.

Přípravek je vhodný pro použití v domácnostech i profesionálních provozech.

  • Ošetřený povrch je plně transparentní, bez projevů mastného filmu
  • Chrání před ulpíváním špíny a vodního kamene
  • Usnadňuje následné čištění ošetřeného povrchu i běžnými čisticími přípravky
  • Povrch ošetřeného materiálu je vysoce hydrofobní
  • Oproti běžným impregnacím účinkuje dlouhodobě více jak 24 měsíců
  • Nízká spotřeba přípravku (5–10 ml/m2)

Impregnační přípravek NanoPaint HOME byl vyvinut pro ošetření garážových vrat, plastový nábytek, dveře, parapety, akrylátové vany a vaničky.

Nyní při zakoupení produktu NanoPaint HOME obdržíte NanoCleaner ZDARMA!!!

řed aplikací nátěru NanoPaint CAR je nutné povrch dokonale vyčistit a odmastit! Doporučujeme důkladně vyčistit i nový povrch, materiál může být znečištěn během výroby nebo přepravy.

Pro odstranění nečistot doporučujeme tyto vysoce účinné čističe z řady ANKER CLEANERS:

Odstraňovač mastnoty AC230  – čisticí, odmašťovací a odstraňovací přípravek pro většinu povrchů

Odstraňovač vodního kamene AC310 – odstraňovač vodního kamene a projevů oxidace kovů

Univezální čistič a odmašťovač NanoCleaner čistič s obsahem 70% isopropylalkoholu na neporézní materiál

Extra silný, univerzální čistič pro každodenní použití AC50-K – extra silný, univerzální čistič neporézního materiálu - koncentrát


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Symbol_GHS_02Symbol_GHS_07

NEBEZPEČÍ

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P301+P315 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

Obsahuje: ethanol

Doplňkové parametry

Kategorie: PRODUKTY
Záruka: 2 roky
NANO PŘÍPRAVEK: OCHRANA LAKOVANÝCH POVRCHŮ A PLASTŮ
POUŽITÍ: PROFI A HOBBY
ph: 5
PROSTOR: EXTERIÉR - INTERIÉR

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: