Vážení zákazníci. Moc děkujeme, že jste si vybrali naše produkty NANO4YOU! Vaše důvěra nás moc těší a velice si jí vážíme. V příštím roce Vám chceme nabídnout spoustu nových a zajímavých věcí. Pokud chcete vědět více, sledujte nás na facebooku nano4you. Dovolujeme si Vás informovat o provozu a distribuci produktů nano4you na konci roku 2019 a začátek 2020. Sklad bude v období od 21.12.2019 do 19.1. 2020 UZAVŘEN. GARANCE DODÁNÍ DO VÁNOC, tak poslední zásilky odesíláme v úterý 17.12.2019. Poslední objednávky odesíláme 20.12.2019 a následně od 20.1.2020. Přejeme Vám veselé a štědré vánoce. Spoustu radosti a spokojenosti s našimi produkty NANO4YOU. V příštím roce 2020 se na Vás znovu těšíme! :-) Děkujeme! Mirek Dolejš - jednatel společnosti ANKER technology s.r.o.

Impregnace solárních panelů SolarEnergy SiO2

Kód: NY15000100 NY15000100B NY15000500 Zvolte variantu
Neohodnoceno
3.227 Kč / ks 6.454 Kč / ks 14.522 Kč / ks od 3.227 Kč / ks
Skladem (99 ks) Skladem (99 ks) Skladem (99 ks) Zvolte variantu
Obal
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Impregnace solárních panelů SolarEnergy je lihový ochranný přípravek s obsahem modifikovaných hybridních nano materiálů určený pro impregnaci krycích skel fotovoltaických panelů. Přípravek vytváří na ošetřeném povrchu ultra tenkou vysoce hydrofobní nano vrstvu, která chrání materiál před usazováním nečistot, namrzáním, ulpíváním sněhu a dalšími nepříznivými vnějšími vlivy.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Impregnace solárních panelů SolarEnergy sio2

Lihový nano přípravek pro impregnaci krycích skel solárních panelů

Impregnace solárních panelů SolarEnergy SiOje lihový ochranný přípravek s obsahem modifikovaných hybridních nano materiálů určený pro impregnaci krycích skel fotovoltaických panelů. Přípravek vytváří na ošetřeném povrchu ultra tenkou vysoce hydrofobní nano vrstvu, která chrání materiál před usazováním nečistot, namrzáním, ulpíváním sněhu a dalšími nepříznivými vnějšími vlivy. Vrstva má samočistící schopnost (takzvaný lotosový efekt), je plně transparentní a nezanechává mastný film. Provedená měření dokazují, že s přípravkem SolarEnergy SiO2 lze dosáhnout navýšení výkonu fotovoltaického panelu od 2 do 10 %. Přípravek je šetrný ke všem komponentům solárního panelu (sklo, plast, hliník, silikon, guma atd.) Nátěr chrání pouze krycí sklo panelu. Životnost vrstvy SolarEnergy SiO2 závisí na správné aplikaci a míře mechanické zátěže. Orientační životnost nano vrstvy je cca 24 měsíců.

Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou, Katedrou elektroenergetiky a ekologie, proběhlo dlouhodobé srovnávací měření výkonu fotovoltaických panelů s nano ochranou a panelů bez povrchové úpravy. Výsledky potvrdily, že ošetřené panely generují více energie, a to v řádu několika procent. Na základě provedených testů lze s jistotou potvrdit zvýšení výkonnosti fotovoltaických panelů o 2 - 10% % a více.

  • Zvyšuje průměrnou výkonnost panelu od 2 % do 10%
  • Snižuje odrazivost o ρ = 0,1
  • Omezuje znečištění povrchu
  • Poskytuje částečnou samočisticí schopnost
  • Omezuje namrzání ochranného skla
  • Z ošetřeného skla snadněji odpadává sníh a námraza
  • Redukuje čas mytí na ¼ původního času
  • Doba aktivní ochrany se pohybuje okolo 24 měsíců v závislosti na místních podmínkách

Přípravek SolarEnergy SiO2  byl vyvinut k impregnaci a ochraně krycích skel fotovoltaických panelů.

Před aplikací nátěru SolarEnergy  je nutné povrch dokonale vyčistit a odmastit! Doporučujeme důkladně vyčistit i nový povrch, materiál může  být znečištěn během výroby nebo přepravy. Pro odstranění nečistot doporučujeme přípravek

Čistič solárních panelů Solar BioClean – čistič fotovoltaických panelů


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

 

Symbol_GHS_02Symbol_GHS_07

NEBEZPEČÍ

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P301+P315 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

Obsahuje: ethanol

Doplňkové parametry

Kategorie: PRODUKTY
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: