Odstraňovač barev ProfiCleaner Forte

Kód: AC13000015 AC13000050 Zvolte variantu
Neohodnoceno
105 Kč 277 Kč od 105 Kč –19 % –20 % až –20 %
PRO PC Forte
105 Kč 277 Kč od 105 Kč –19 % –20 % až –20 % 85 Kč / ks 221 Kč / ks od 85 Kč / ks
Skladem (2 ks) Skladem (3 ks) Zvolte variantu
Obal
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Rychlý, bezpečný a biologicky odbouratelný odmašťovač. Snadno odstraňuje oleje a vosky, inkousty, barvy, tmely, silikony, zbytky lepidel, asfaltu a další odolné nečistoty

Detailní informace

Detailní popis produktu

OBR_Odstranovac_barev_proficleaner_forte

Odstraňovač barev ProfiCleaner Forte

ProfiCleaner Forte je rychlý, bezpečný a biologicky odbouratelný odmašťovač. Snadno odstraňuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, konzervační oleje a vosky, inkousty, barvy, tmely, silikony, zbytky lepidel, asfaltu a další velmi odolné nečistoty. Přípravek se rychle odpařuje ( 2 - 3 minuty) a je vysoce přilnavý. Nahrazuje odmašťovače jako jsou aceton, líh (isopropylalkohol), benzíny a ředidla.

ProfiCleaner Forte je určen pro domácí i profesionální použití.

  • Přípravek je bezpečný, nezatěžuje životní prostředí
  • Splňuje bezpečnostní kritéria
  • Snadná a rychlá aplikace

OBR_Odstranovac_graffiti_profiCleaner_forte

Osobní ochranné prostředky
Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce. Provádíte-li aplikaci v interiéru, dbejte zejména na dobré větrání prostoru. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže není možné dodržet limity NPK-P, je nutné použít vhodné pomůcky pro ochranu dýchacího ústrojí. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže.

Příprava před aplikací
Před aplikací doporučujeme odstranit z ošetřovaného povrchu volné nečistoty (tím výrazně snížíme spotřebu prostředku). Aplikaci provádějte při teplotě od 15 do 30 °C. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené od slunečního záření a dalších zdrojů tepla. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

PŘÍPRAVEK JE PŘIPRAVEN K PŘÍMÉMU POUŽITÍ!

Způsob aplikace
Přípravek se aplikuje hadrem, štětcem nebo postřikem. Doba čištění povrchu závisí na charakteru a síle nánosu. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Následná ochrana povrchu s přípravky Nano4you
Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

Nano aplikace pro následné použití:

NanoMinerál  – nano impregnace kamene a fasády
NanoMinerál+  – nano impregnace betonu a dlažby
NanoMinerál PREMIUM  – extrémně odolná nano impregnace kamene a fasády
NanoGlass CAR – nano impregnace autoskla a plexiskla
NanoGlass HOME – nano impregnace skla, keramiky a polykarbonátu

NanoPaint CAR  – nano impregnace autolaku a plastových dílů
NanoPaint HOME  – nano impregnace plastu a lakovaných dílů
NanoPaint 9H – extrémně odolná nano impregnace autolaku
NanoMetal – nano impregnace kovů
NanoOne – univerzální nano impregnace skla, keramiky, plastů a kovů
Nano AntiPrint – nano ochrana proti otiskům na kovy
NanoRepol – renovační, jemně abrazivní nano pasta
NanoPoliture – nano impregnační pasta
Nano AntiSlip – protiskluzový nátěr


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Symbol_GHS_07Symbol_GHS_02


VAROVÁNÍ
H226 Hořlavá kapalina a páry. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje: n-butylacetát

 

Doplňkové parametry

Kategorie: PRODUKTY
Záruka: 2 roky
? MATERIÁL: Sklo, Dřevo, Plast, Keramika, Kov, Kámen, Beton, Fasáda
? POUŽITÍ: Čištění
? PROSTOR: Exteriér, Interiér
POUŽITÍ: PROFI A HOBBY

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: