Odstraňovač cementu AquaCleaner C304

Kód: AC5000500
Neohodnoceno
940 Kč / ks
Skladem (4 ks)
Obal
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Čistič určený k odstraňování minerálních usazenin. Odstraňuje zbytky stavebních materiálů např. beton, malta, cementová spárovací hmota, cementové výkvěty a vodní kámen.

Detailní informace

Detailní popis produktu

OBR_Odstranovac_cementu

Odstraňovač cementu AquaCleaner C304

AquaCleaner C304 je čisticí přípravek určený k odstraňování minerálních a vápenatých usazenin. Odstraňuje zbytky stavebních materiálů jako jsou beton, malta, cementová spárovací hmota, cementové výkvěty, vodní kámen apod. Je vhodný pro čištění fasád, glazurovaných obkladů a dlaždic, umělého i přírodního kamene (sochy, zahradní dekorace, schody), betonových dílů (sloupy, dlažby, zdi), obkladových pásků a lícových cihel atd.

!!! VÝHODNÁ NABÍDKA !!! Při zakoupení 2 ks 500 ml lahví získáte 1 ks 500 ml láhev ZDARMA !!! SLEVA -33 % 

AquaCleaner C304 je vhodný pro použití v domácnostech i profesionálních provozech.

  • Určen pro přímé použití
  • Vysoce účinný čistící přípravek
  • Dokonale odstraňuje i nejodolnější nečistoty
  • Univerzální použití
  • Odstraňuje minerální nečistoty a výkvěty

OBR_Odstranovac_sparovacky

Osobní ochranné prostředky
Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce. Provádíte-li aplikaci v interiéru, dbejte zejména na dobré větrání prostoru. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže není možné dodržet limity NPK-P, je nutné použít vhodné pomůcky pro ochranu dýchacího ústrojí.

Příprava před aplikací
Před aplikací doporučujeme odstranit z ošetřovaného povrchu volné nečistoty (tím výrazně snížíme spotřebu prostředku). Aplikaci provádějte na mírně vlhký povrch a při teplotě od 15 do 30 °C. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené od slunečního záření a dalších zdrojů tepla. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

!!! POZOR !!! Přípravek nepoužívejte na povrchy z vápence, mramoru nebo travertinu. Při aplikaci se vyhněte kontaktu s kovy (nerez, ocel, hliník, mosaz, měď atd). Hrozí jejich poškození !!! POZOR !!!

PŘÍPRAVEK JE PŘIPRAVEN K PŘÍMÉMU POUŽITÍ! 

Způsob aplikace
Čisticí roztok před použitím důkladně protřepejte a nanášejte rovnoměrně v dostatečném množství dle savosti povrchu. Přípravek lze nanášet natíráním, válečkováním, za pomoci ručního rozprašovače. Prostředek naneste na znečištěný povrch a nechte několik 10-20 minut působit. Následně plochu omyjte, ideálně tlakem vody. V případě potřeby postup opakujte.

Následná ochrana povrchu s přípravky Nano4you
Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

Nano aplikace pro následné použití:

NanoGlass HOME – nano impregnace skla, keramiky a polykarbonátu
NanoPaint HOME  – nano impregnace plastu a lakovaných dílů
NanoMinerál  – nano impregnace kamene a fasády
NanoMinerál+  – nano impregnace betonu a dlažby
NanoMinerál PREMIUM  – extrémně odolná nano impregnace kamene a fasády
NanoCeratec – nano impregnace keramiky a leštěného kamene
Nano AntiSlip – protiskluzový nátěr

Skladování
Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Symbol_GHS_05


NEBEZPEČÍ
H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: Kyselina chlorovodíková. Složení podle nařízení 648/2008 ES o detergentech: < 5% neiontových povrchově aktivních látek

 

Doplňkové parametry

Kategorie: PRODUKTY
Záruka: 2 roky
? MATERIÁL: Plast, Keramika, Kámen, Beton
? POUŽITÍ: Čištění, Údržba
? PROSTOR: Exteriér, Interiér
POUŽITÍ: PROFI A HOBBY
pH: 1

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: