Odstraňovač lepidel ProfiCleaner Orange

Kód: AC14000015 AC14000050 AC14000500 Zvolte variantu
Neohodnoceno
117 Kč 266 Kč od 117 Kč –20 % –20 % - až –20 %
PRO PC Orange
117 Kč 266 Kč od 117 Kč –20 % –20 % - až –20 % 94 Kč / ks 213 Kč / ks 2.525 Kč / ks od 94 Kč / ks
Skladem (10 ks) Skladem (2 ks) Vyprodáno Zvolte variantu
Obal
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Odstraňovač lepidel snadno odstraňuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, oleje a vosky, inkousty,, tmely, zbytky lepidel, tmelů, barev a papírové samolepky.

Detailní informace

Detailní popis produktu

OBR_odstranovac_samolepek_profiCleaner_orange

Odstraňovač lepidel ProfiCleaner Orange

ProfiCleaner Orange je rychlý, bezpečný a biologicky odbouratelný odmašťovač. Výborně odstraňujě minerální, rostlinná a živočišná maziva, konzervační oleje a vosky, inkousty, barvy, tmely, zbytky lepidel, tmelů, barev a další velmi odolné nečistoty. Jeho aplikace je snadná, přípravek se rychle odpařuje ( 7-9 minut ). Výborný pomocník pro odstraňování papírových samolepek.

ProfiCleaner Orange je určen pro domácí i profesionální použití.

  • Přípravek je bezpečný, nezatěžuje životní prostředí
  • Pro čištění citlivých materiálů ( plexisklo, polykarbonát nebo dopravní značky)
  • Obsahuje směsi vysoce aktivních citrusových olejů
  • Snadná a rychlá aplikace

Osobní ochranné prostředky
Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce. Provádíte-li aplikaci v interiéru, dbejte zejména na dobré větrání prostoru. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže není možné dodržet limity NPK-P, je nutné použít vhodné pomůcky pro ochranu dýchacího ústrojí. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže.

OBR_Odstranovac_graffiti_profiCleaner_orange

Příprava před aplikací
Před aplikací doporučujeme odstranit z ošetřovaného povrchu volné nečistoty (tím výrazně snížíme spotřebu prostředku). Aplikaci provádějte při teplotě od 5 do 30 °C. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené od slunečního záření a dalších zdrojů tepla. V Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

PŘÍPRAVEK JE PŘIPRAVEN K PŘÍMÉMU POUŽITÍ! 

Způsob aplikace
Přípravek aplikuje se hadrem, štětcem nebo postřikem. Doba čištění povrchu závisí na charakteru a síle nánosu. Pro odstranění papírových etiket aplikujte přípravek přímo na etiketu a nechte zavadnou. Po té papírovou etiketu snadno odstraníte z povrchu materiálu ( plast, sklo, kov, ale i papír ).

Následná ochrana povrchu s přípravky Nano4you
Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

Nano aplikace pro následné použití:

NanoMinerál  – nano impregnace kamene a fasády
NanoMinerál+  – nano impregnace betonu a dlažby
NanoMinerál PREMIUM  – extrémně odolná nano impregnace kamene a fasády
NanoGlass CAR  – nano impregnace autoskla a plexiskla
NanoGlass HOME – nano impregnace skla, keramiky a polykarbonátu
NanoPaint CAR  – nano impregnace autolaku a plastových dílů
NanoPaint HOME  – nano impregnace plastu a lakovaných dílů
NanoPaint 9H – extrémně odolná nano impregnace autolaku
NanoMetal – nano impregnace kovů
NanoOne – univerzální nano impregnace skla, keramiky, plastů a kovů
Nano AntiPrint – nano ochrana proti otiskům na kovy
NanoRepol – renovační, jemně abrazivní nano pasta
NanoPoliture – nano impregnační pasta


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Symbol_GHS_07Symbol_GHS_02Symbol_GHS_08


NEBEZPEČÍ H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: Citroník čínský silice; benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; Pomerančový olej, terpentýnový

 

Doplňkové parametry

Kategorie: PRODUKTY
Záruka: 2 roky
? MATERIÁL: Sklo, Plast, Keramika, Lak, Kov
? POUŽITÍ: Čištění
? PROSTOR: Exteriér, Interiér
POUŽITÍ: PROFI A HOBBY

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: