Univerzální čistič a odmašťovač NanoCleaner

Kód: LA40001 AC11000010 AC11000015 AC11000015B AC11000050 AC11000050B AC11000100 AC11000100B AC11000500 Zvolte variantu
3 hodnocení
22 Kč / ks 48 Kč / ks 70 Kč / ks 140 Kč / ks 194 Kč / ks 387 Kč / ks 322 Kč / ks 644 Kč / ks 1.367 Kč / ks od 22 Kč / ks
Skladem (99 ks) Skladem (30 ks) Skladem (38 ks) Skladem (12 ks) Skladem (20 ks) Skladem (6 ks) Skladem (40 ks) Skladem (13 ks) Skladem (3 ks) Zvolte variantu
Obal
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Je určený k čistění čištění skel, plastů, kovů, keramiky a vysoce lesklých povrchů. Dokonale odstraňuje mastnotu a další odolné nečistoty. Rychle se odpařuje a nezanechává šmouhy!

Detailní informace

Detailní popis produktu

OBR_cistic_skla_nanocleaner

Univerzální čistič a odmašťovač NanoCleaner

NanoCleaner je určený k čistění a odmašťování neporézních povrchů. Dokonale odstraňuje mastnotu a další odolné nečistoty. Rychle se odpařuje a nezanechává šmouhy! Výborných výsledků dosahuje jako odmašťovač před lepením samolepek, nanášením barev a nano přípravků. Vhodný pro čištění skel, plastů, kovů, keramiky a vysoce lesklých povrchů.

!!! VÝHODNÁ NABÍDKA !!! Při zakoupení 2 ks 500 ml lahví získáte 1 ks 500 ml láhev ZDARMA !!! SLEVA -33 %  

NanoCleaner je vhodný pro využití v domácnostech i ve veřejných a profesionálních provozech.

  • Efektivně odstraňuje mastnotu, minerální usazeniny a další odolné nečistoty
  • Nezanechává šmouhy
  • Univerzální použití na všechny neporézní povrchy
  • Vhodný jako čistič před aplikací nano ochrany

OBR_car_detailing_nanocleaner

Osobní ochranné prostředky
Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce. Provádíte-li aplikaci v interiéru, dbejte zejména na dobré větrání prostoru. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže není možné dodržet limity NPK-P, je nutné použít vhodné pomůcky pro ochranu dýchacího ústrojí. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže.

Příprava před aplikací
Aplikaci provádějte při teplotě od 5 do 30 °C. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené od slunečního záření a dalších zdrojů tepla. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

PŘÍPRAVEK JE PŘIPRAVEN K PŘÍMÉMU POUŽITÍ! 

Způsob aplikace
Čisticí roztok aplikujte za pomocí rozprašovače přímo na povrch nebo na utěrku a následně vyleštěte do lesku. V případě potřeby postup opakujte.

Následná ochrana povrchu s přípravky Nano4you
Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

Nano aplikace pro následné použití:

NanoGlass CAR  – nano impregnace autoskla a plexiskla
NanoGlass HOME – nano impregnace skla, keramiky a polykarbonátu
NanoPaint CAR  – nano impregnace autolaku a plastových dílů
NanoPaint HOME  – nano impregnace plastu a lakovaných dílů
NanoPaint 9H – extrémně odolná nano impregnace autolaku
NanoMetal – nano impregnace kovů
NanoOne – univerzální nano impregnace skla, keramiky, plastů a kovů
Nano AntiPrint – nano ochrana proti otiskům na kovy 
NanoRepol – renovační, jemně abrazivní nano pasta
NanoPoliture – nano impregnační pasta

Skladování
Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Symbol_GHS_07Symbol_GHS_02


NEBEZPEČÍ H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování par/aerosolů. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: propan-2-ol

Doplňkové parametry

Kategorie: PRODUKTY
Záruka: 2 roky
? MATERIÁL: Sklo, Plast, Keramika, Lak, Kov
? POUŽITÍ: Čištění, Údržba
? PROSTOR: Exteriér, Interiér
POUŽITÍ: PROFI A HOBBY
pH: 6

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: