Univerzální čistič a odmašťovač NanoCleaner

Kód: LA40001 AC11000010 AC11000100 AC11000100B Zvolte variantu
4 hodnocení
22 Kč / ks 48 Kč / ks 322 Kč / ks 644 Kč / ks od 22 Kč / ks
Skladem (96 ks) Skladem (7 ks) Skladem (9 ks) Skladem (3 ks) Zvolte variantu
Obal
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Je určený k čistění čištění skel, plastů, kovů, keramiky a vysoce lesklých povrchů. Dokonale odstraňuje mastnotu a další odolné nečistoty. Rychle se odpařuje a nezanechává šmouhy!

Detailní informace

Detailní popis produktu

OBR_cistic_skla_nanocleaner

Univerzální čistič a odmašťovač NanoCleaner

NanoCleaner je určený k čistění a odmašťování neporézních povrchů. Dokonale odstraňuje mastnotu a další odolné nečistoty. Rychle se odpařuje a nezanechává šmouhy! Výborných výsledků dosahuje jako odmašťovač před lepením samolepek, nanášením barev a nano přípravků. Vhodný pro čištění skel, plastů, kovů, keramiky a vysoce lesklých povrchů.

!!! VÝHODNÁ NABÍDKA !!! Při zakoupení 2 ks 500 ml lahví získáte 1 ks 500 ml láhev ZDARMA !!! SLEVA -33 %  

NanoCleaner je vhodný pro využití v domácnostech i ve veřejných a profesionálních provozech.

  • Efektivně odstraňuje mastnotu, minerální usazeniny a další odolné nečistoty
  • Nezanechává šmouhy
  • Univerzální použití na všechny neporézní povrchy
  • Vhodný jako čistič před aplikací nano ochrany

OBR_car_detailing_nanocleaner

Osobní ochranné prostředky
Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce. Provádíte-li aplikaci v interiéru, dbejte zejména na dobré větrání prostoru. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže není možné dodržet limity NPK-P, je nutné použít vhodné pomůcky pro ochranu dýchacího ústrojí. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže.

Příprava před aplikací
Aplikaci provádějte při teplotě od 5 do 30 °C. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené od slunečního záření a dalších zdrojů tepla. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

PŘÍPRAVEK JE PŘIPRAVEN K PŘÍMÉMU POUŽITÍ! 

Způsob aplikace
Čisticí roztok aplikujte za pomocí rozprašovače přímo na povrch nebo na utěrku a následně vyleštěte do lesku. V případě potřeby postup opakujte.

Následná ochrana povrchu s přípravky Nano4you
Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

Nano aplikace pro následné použití:

NanoGlass CAR  – nano impregnace autoskla a plexiskla
NanoGlass HOME – nano impregnace skla, keramiky a polykarbonátu
NanoPaint CAR  – nano impregnace autolaku a plastových dílů
NanoPaint HOME  – nano impregnace plastu a lakovaných dílů
NanoPaint 9H – extrémně odolná nano impregnace autolaku
NanoMetal – nano impregnace kovů
NanoOne – univerzální nano impregnace skla, keramiky, plastů a kovů
Nano AntiPrint – nano ochrana proti otiskům na kovy 
NanoRepol – renovační, jemně abrazivní nano pasta
NanoPoliture – nano impregnační pasta

Skladování
Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.


Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

Symbol_GHS_07Symbol_GHS_02


NEBEZPEČÍ H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování par/aerosolů. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: propan-2-ol

Doplňkové parametry

Kategorie: PRODUKTY
Záruka: 2 roky
? MATERIÁL: Sklo, Plast, Keramika, Lak, Kov
? POUŽITÍ: Čištění, Údržba
? PROSTOR: Exteriér, Interiér
POUŽITÍ: PROFI A HOBBY
pH: 6

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: